Carunan taloudenpito on avointa ja läpinäkyvää

MEDIATIEDOTE

26.10.2018 klo 15:37
Caruna toimii kaikessa taloudenpidossaan sekä avoimesti että läpinäkyvästi. Carunan rahoituksen periaatteena on taata pitkäaikaiset edellytykset toiminnalle sekä varmistaa verkonparannusinvestointien toteuttaminen asikkaidemme sähkönjakelun parantamiseksi. Vuoteen 2028 mennessä tehtävät verkonparannusinvestoinnit vaativat jatkuvaa lisärahoitusta.

Äskettäin on uutisoitu tasevapautussäännöstä, joka liittyy korkojen verovähennysoikeuteen. Tasevapautussäännöstä säädetään elinkeinoverolaissa. Sitä soveltaa Suomessa tällä hetkellä noin 60 yritystä.

Sille on syynsä, että sääntö on olemassa: tasevapautussäännöllä  mahdollistetaan erittäin pääomavaltaisten toimialojen lainanottokyky turvaamaan  tarvittavia investointeja. Sähkönsiirto on pääomavaltainen toimiala.

Sähkömarkkinaliiketoiminnassa on merkittävä investointivaihe menossa ja investointeihin tarvitaan vierasta pääomaa. Verkkoyhtiöt investoivat vuoteen 2030 mennessä noin 8 miljardia euroa.​

Carunan omistajuus on läpinäkyvää: Carunan omistavat kansainväliset eläkesijoittajat First State Investments (40 %) ja OMERS Infrastructure (40 %) sekä suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %). Suomen Valtion Eläkerahasto (VER) on myös yksi Carunan omistajista First State Investmentin rahastojen kautta. Omistajat ovat sijoittaneet yhtiöön 171 miljoonaa euroa omaa pääomaa ja sen lisäksi antaneet osakaslainaa, jota yhtiö ei olisi saanut markkinoilta. 

Caruna maksaa veronsa Suomeen. Yhteisöveroja Caruna maksoi viime vuonna 6,3 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Caruna tilitti Suomen valtiolle sähkö- ja arvonlisäverona 254 miljoonaa euroa. Asiakkaiden maksamista siirtomaksuista keskimäärin noin puolet on veroa. Carunan toiminnalla on merkittävät suorat ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset mm. työllistämisen ja materiaalihankintojen kautta. Puolet investoinneista on työn osuutta, toinen puoli koneita ja laitteita.

Taloudelliset julkaisut

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon