Carunan sähkölinjojen vierimetsänhoitohanke yhteistyössä UPM Silvestan kanssa etenee suunnitellusti

Carunan sähkölinjojen vierimetsänhoitohanke yhteistyössä UPM Silvestan kanssa etenee suunnitellusti

Carunan ja UPM Silvestan vuosi sitten aloittamasta sähkölinjojen raivausurakasta on reilu puolet eli 3000 kilometriä nyt tehty. Hankkeen tavoitteena on sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantaminen. Linjojen reunavyöhykkeiden raivaus ja vierimetsien hoito on tehokas ja nopea tapa vähentää myrskyn ja lumikuorman aiheuttamia sähkökatkoja.

”Hankkeen tulokset näyttävät lupaavilta ja sähkökatkojen määrä on vähentynyt jo raivatuilla alueilla”, suunnittelupäällikkö Elina Lehtomäki Carunalta kertoo.

”Hanke on laaja ja moniulotteinen ja onnistuakseen vaatii huolellista suunnittelua ja tarkkuutta tekemisessä”, UPM Silvestan toimitusjohtaja Jukka Koivumäki toteaa. ”Teemme töitä noin 20 000 maanomistajan alueella. Sujuvaan yhteistyöhön heidän kanssaan olemme kiinnittäneet erityistä huomiota. Lisäksi työskentelemme toimivien sähkölinjojen läheisyydessä, joten työntekijöiden turvallisuus on myös ykkösasioita.

Työntekijät koulutettu

Kaikki hankkeessa mukana olevat työntekijät on erikseen koulutettu. Koulutus on sisältänyt erityisesti sähköturvallisuusasiaa. Sen käytyään henkilöt ovat pätevöityneet tekemään tämän tyyppisiä töitä.

”Olemme kouluttaneet noin 400 henkilöä, omia metsureitamme, yrittäjiä ja yrittäjien henkilöstöä”, Koivumäki kertoo. ”Vakavia tapaturmia ei ole sattunut, kiitos töitä tekevien huolellisuuden.”

Yhteistyö metsänomistajien kanssa sujunut hyvin

Yhteyttä maanomistajiin pidämme kirjeitse, puhelimitse ja järjestämällä avoimia keskustelutilaisuuksia. Kirjeessä kerromme hankkeesta ja hankkeen vaikutuksista. Sen mukana maanomistaja saa myös valtakirjalomakkeen, jonka täyttämällä hän voi valtuuttaa UPM Silvestan hoitamaan puolestaan korjattavan ainespuun myynnin edelleen jalostettavaksi.

”Moni maanomistaja on tarttunut yhteismyyntimahdollisuuteen ja ollut tyytyväinen, että raivatut puut on ajettu metsästä tien varteen eivätkä ne ole jääneet linjalle tai sen reunametsään lahoamaan”, Lehtomäki  kertoo.

”Kaiken kaikkiaan urakka on sujunut hyvin ja suurin osa maanomistajista on ollut tyytyväisiä sekä työn laatuun että puiden pois ajamiseen” Koivumäki summaa saatua palautetta. ”Luonnollisesti näin laajassa hankkeessa kaikki ei aina voi mennä täysin suunnitelmien ja kaikkien odotusten mukaisesti, mutta odottamattomien tapahtumien tai tyytymättömien asiakkaiden määrä on ollut hyvin vähäinen.”

”Moni maanomistaja asuu itse linjan varrella”, Lehtomäki toteaa. ”Heiltä olemme saaneet hyvin myönteistä palautetta sähkökatkojen määrän vähentymisestä, mikä on myös hankkeen tavoite.”

Urakka jatkuu syksyllä Carunan jakeluverkkoalueilla Etelä-Suomessa, Pohjanmaalla, Kuusamossa, Pudasjärvellä ja Ylikiimingissä.

Lue lisää aiheesta