Carunan koulutusohjelman kautta varma työpaikka sähköalan ammattilaisille – ensimmäinen koulutus käynnistyy helmikuussa 2020

MEDIATIEDOTE

16.12.2019 klo 08:00
Kärkiryhmä-niminen koulutusohjelma käynnistyy helmikuussa 2020. Koulutusohjelman haku on auki 16.12. 2019 – 20.1.2020. Sähkönjakeluyhtiö Caruna, Barona ja Sedu Education toteuttavat yhteistyössä sähköverkkoasentajien koulutuksen, jonka avulla tuetaan sähköverkkoja rakentavia urakoitsijoita osaavan työvoiman löytämisessä.

Verkonrakennusyhtiöt kärsivät osaajapulasta, ja yksi urakoitsijoiden suurimmista ongelmista on osaavan työvoiman riittävyys. Nykyinen henkilöstö ikääntyy ja eläköityy ja toisaalta vastavalmistuneet ja muilta toimialoilta tulevat uudet työntekijät tarvitsevat pitkiäkin koulutus- ja perehdytysjaksoja ennen kuin voivat siirtyä vaativiin sähköverkon rakennustöihin.

Ensimmäinen valtakunnallinen yhteistyössä toteutettava koulutusohjelma

Caruna Academyn Kärkiryhmä on ensimmäinen valtakunnallinen ohjelma, joka toteutetaan yhteistyössä Baronan, koulutusorganisaatioiden ja verkonrakennusyhtiöiden kanssa. Koulutuksen toivotaan omalta osaltaan varmistavan sähköverkonrakentamisen tulevaisuuden osaamisen jatkuvuuden.

"Sähköverkkoalalta poistuu osaajia nopeaan tahtiin eläköitymisen myötä. Samaan aikaan sähkönjakeluyhtiöillä on käynnissä mittava urakka sähköverkon uusimiseksi säänkestäväksi ja vastaamaan lisääntyvää sähkönkäyttöä. Nyt käynnistyvässä koulutusohjelmassa koulutetaan sähköasentajia, jotka osaavat sekä teorian että käytännön. Kärkiryhmästä valmistuvat pääsevät rakentamaan ja pitämään kunnossa modernin yhteiskunnan selkärankaa aitiopaikalla", sanoo Carunan henkilöstöjohtaja Tommi Saikkonen.

Sähköverkonasentajien koulutus koostuu moduuleista ja työssäoppimisesta

Koulutusmoduuleja ovat muun muassa sähköalan ammattiosaaminen ja jännitteellisten kytkentöjen turvallisuus, turvallinen työtoiminta työmaaolosuhteissa, sähköverkkojen oikeaoppiset ja turvalliset käytännöt ja kytkennät sekä vanhojen sähköverkkojen turvallinen purkaminen. Moduulien suunnittelussa ovat olleet mukana Carunan asiantuntijat, Sedu Education Oy ja Baronan työryhmä. Barona koordinoi koulutusohjelmaprojektia.

"Meillä on paljon kokemusta koulutusohjelmien koordinoimisesta yrityksille ja sitä kautta laaja koulutusorganisaatioverkosto. Tämä mahdollistaa laadukkaiden koulutuksien tuottamisen aloille, jotka kärsivät kroonisesta osaajapulasta. Yhteistyössä Carunan kanssa parannamme merkittävästi sähköverkonrakennusalan osaajien saatavuutta”, kommentoi Baronan liiketoimintajohtaja Markku Leinonen.

Koulutus alkaa helmikuussa 2020. Koulutukseen valittavat henkilöt työllistyvät Baronan kautta sähköverkonrakennusyhtiöiden palvelukseen koulutuksen ja harjoittelun ajaksi Carunan verkkoalueelle.

Tutustu kärkiryhmän koulutukseen tästä: caruna.fi/academy.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon