Carunan investointi Länsi-Uudellamaalla parantaa yli 15 000 asiakkaan sähkönlaatua

Carunan investointi Länsi-Uudellamaalla parantaa yli 15 000 asiakkaan sähkönlaatua

Vuonna 1959 rakennettua voimajohtoa uusitaan sekä rakenteiden vanhentumisen että kasvaneen siirtotarpeen vuoksi. Rakennustyöt on aloitettu vuonna 2015 ja ne valmistuvat joulukuussa. Hanke parantaa yli 15 000 asiakkaan sähkönlaatua.

Nykyisten kulutusennusteiden sekä selvitysten perusteella Raaseporin ja Hangon alueen sähkönkulutus kasvaa tulevaisuudessa. Kulutuksen lisääntymisen myötä varasyöttötilanteissa jännitteenalenemat kasvavat suureksi, mikä hankaloittaa muun muassa teollisuuden tuotantoa. Uusitulla voimajohdolla varmistetaan sähkönsiirron riittävyys sekä mahdollistetaan sähkön varasyöttömahdollisuudet.

Voimajohtojen uusimisella varmistetaan rakenteiden ajanmukaisuus myös turvallisuusmääräysten osalta sekä täytetään Carunalle sähkömarkkinalaissa asetettua velvoitetta kehittää siirtoverkkoa häiriöiden rajoittamiseksi ja käyttövarmuuden ylläpitämiseksi.

Kokonaisuudessa ensi vuonna valmistuvassa hankkeessa saneerataan 42 kilometrin pituudelta 110 kilovolttista voimajohtoa sekä kolme sähköasemaa. Hankkeen kustannusarvio on noin kymmenen miljoonaa euroa.

Vapaasti seisovan sähköpylvään korkeus on orren kohdalla 26 metriä.

Lue lisää aiheesta