Caruna varmistaa verkonparannushankkeiden rahoituksen kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta

Caruna varmistaa verkonparannushankkeiden rahoituksen kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta

Caruna on uudelleenrahoittanut toimintaansa 8.2.2016. Rahoitus mahdollistaa Carunan mittavien verkonparannushankkeiden toteutuksen. Uudelleenrahoitus on osa Carunan pitkän aikavälin liiketoimintasuunnitelmaa.

Caruna-konsernin emoyhtiö Caruna Networks Oy on uudelleenrahoittanut lainansa 8.2.2016. Caruna Networks Oy:n rahoituksen kokonaismäärä on 1,93 miljardia euroa. Tästä 825 miljoonaa euroa on lainaa 12 pankin pankkiryhmältä. Lisäksi pankit ovat myöntäneet Carunalle 600 miljoonan euron investointilainalimiitin ja 60 miljoonan euron käyttöpääomalainalimiitin.

Pankkilainan lisäksi Caruna Networks Oy on lainannut 1,105 miljardia euroa irlantilaiselta, instituutionaalisille sijoittajille velkakirjoja ja lainoja liikkeelle laskevalta Transmission Finance DAC:lta osana 10 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelmaa. Transmission Finance DAC ei kuulu Caruna-konserniin.

Maturiteetti pankkilainoilla on viisi vuotta ja Transmission Finance DAC:lta olevilla lainoilla kymmenestä 30 vuoteen.

Uudelleenrahoituksen myötä Caruna Networks Oy on maksanut pois juniorilainansa ja uudelleenrahoittanut seniorilainansa. Nykyistä osakaslainaa on lyhennetty 150 miljoonalla eurolla. Yhtiöllä on uudelleenrahoituksen jälkeen seniorilainoja 1,93 miljardia euroa, joiden keskikorko on noin 2 % ja 850 miljoonan euron osakaslaina 8,5 % korolla.  

”Uudelleenrahoituksen myötä olemme luoneet stabiilin, pitkän tähtäimen rakenteen rahoituksellemme. Sähkönsiirto on erittäin pääomavaltainen toimiala, ja turvataksemme edulliset lainaehdot rahoituksellemme, olemme päätyneet kansainväliseen rahoitusrakenteeseen toimialan vallitsevan käytännön mukaisesti. Näin voimme jatkossa hankkia rahoitusta joustavasti tarpeidemme mukaan turvataksemme sähköverkkoomme tehtävät investoinnit”, talousjohtaja Jyrki Tammivuori Carunasta kertoo.

Standard & Poors on antanut pitkän tähtäimen yritysluottoluokituksen BBB+ ja vakaat tulevaisuuden näkymät Carunalle.

Caruna
Viestintä

Lue lisää aiheesta