Caruna uudistaa sähköverkkoaan Kustavissa, Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa,Taivassalossa ja Vehmaalla viemällä se maan alle kuntalaisten iloksi

Caruna uudistaa sähköverkkoaan Kustavissa, Maskussa, Mynämäellä, Nousiaisissa,Taivassalossa ja Vehmaalla viemällä se maan alle kuntalaisten iloksi

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 maaliskuusta joulukuuhun 125 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Lounais-Suomen pohjoisosassa. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta, ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 90 henkilöä ja sen arvo on noin 9 miljoonaa euroa.

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi vuonna 2015 maaliskuusta joulukuuhun 125 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Lounais-Suomen pohjoisosassa. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta sähköverkon siirtyessä maan alle suojaan sään vaihteluilta, ja siten sään aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 90 henkilöä ja sen arvo on noin 9 miljoonaa euroa.

Kaivut ovat alkaneet maaliskuussa Mynämäellä Kumiruona-Pyhäranta alueella, Maskussa Alho-Ojankulma-Mustakulma alueella, huhtikuussa Maskussa Vähäkorventien kaava-alueella, Vehmaalla Vehmaan keskustan-Järvenrata välisellä alueella sekä tien 194 pohjoispuolella, Kustavissa Rantakulma-Kustavin keskustan alueella ja Mynämäellä Pohjanpään alueella. Toukokuussa alkoi kaivut Mynämäellä Valtatie 8 saneerauksen yhteydessä Taka-Nihattulan alueella.

Tulevat kaivut alkavat heinäkuussa Taivassalossa, Taivassalon keskustan ja Vilun välisellä alueella, elokuussa Maskussa Kulmalan alueella, syyskuussa Maskussa, Valtatie 8 saneeraus-Masku Nousiainen sekä Valtatie 8 saneeraus Takapaltan ylikäytävän alueella sekä Taivassalossa, Taivassalon keskustan, Raumharjun ja Livonsaareen välisellä alueella.

Paikkakuntien teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä paikoin voi aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä

Kaapeloinnilla varmistetaan alueen sähkönsaantia

”Projektin aikana viedään maan alle noin 125 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennetaan yli 105 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa sekä puretaan vanhaa ilmajohtoverkkoa 103 kilometriä. Lisäksi lisätään sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta kunnassa", hankepäällikkö Pekka Vierimaa Carunasta kertoo.

”Hankkeen myötä lisäämme alueella noin 2000 asiakasta säävarman verkon piiriin ja mahdollistamme näin heille sujuvamman arjen. Projekti on osa meidän laajamittaisia investointejamme sähköverkkoomme kaikilla verkkoalueillamme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa”. Investoinneilla saavutamme entistä vahvemman ja luotettavan sähköverkon asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeisiin. Lähivuosina tulemme myös panostamaan pienjänniteverkon laajamittaiseen kaapeloimiseen Vierimaa päättää.

Carunalla on Kustavin työkohteissa urakoitsijakumppanina Voimatel Oy, Maskussa Eltel Networks Oy ja Vertek Oy, Mynämäellä Eltel Networks Oy ja N3M Power Oy Ab, Nousiaisissa Vertek Oy, Taivassalossa Eltel Networks Oy ja Vehmaalla Voimatel Oy.

Caruna
Viestintä

Lue lisää aiheesta