Caruna toteuttaa mittavan verkonparannushankkeen Lounais-Suomessa ja Satakunnassa

MEDIATIEDOTE

11.09.2017 klo 08:00
Caruna jatkaa sähkönsiirtoverkkonsa uudistamista Lounais-Suomessa ja Satakunnassa. Caruna valitsi hankkeen toteuttamiseen kilpailutuksen perusteella kolme urakoitsijaa: Netel Oy, TLT-Group Oy ja Vertek Oy. Tavoitteena on uudistaa sähköverkkoa ja parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Hankkeen myötä sähköverkon runkojohdot saadaan lähes kokonaan säävarmoiksi.

Caruna on solminut yhteensä 100 miljoonan arvoiset puitesopimukset Netel Oy:n, TLT-Group Oy:n ja Vertek Oy:n kanssa. Sopimuskauden kesto on kolme vuotta, minkä lisäksi kautta voidaan tarvittaessa jatkaa yhdellä vuodella. Monivuotinen hanke pitää sisällään useita erillisiä verkonparannusprojekteja Lounais-Suomessa ja Satakunnassa.

”Käynnistimme ensimmäisen tehostetun verkonparannushankkeen Lounais-Suomen ja Satakunnan verkkoalueillamme vuonna 2014. Sähköverkon maakaapelointi on pitkällä aikavälillä kestävin ratkaisu, ja maakaapeloinnin tulokset alkavat näkyä etenkin taajamissa. Esimerkiksi elokuun 2016 myrskyn vaikutukset Satakunnassa olivat noin 30 prosenttia pienemmät verrattuna siihen, että vastaava myrsky olisi osunut alueelle ennen tehostettuja maakaapelointeja”, kertoo Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

Uuden hankkeen myötä maakaapelointi alueella etenee yhä enemmän taajamista haja-asutusalueille. Haja-asutusalueen lisäksi osa toimenpiteistä kohdistuu taajama- ja kaupunkialueella tehtävään uuden jakeluverkon rakentamiseen sekä nykyisen ilmajohtoverkon saneeraamiseen.

”Saneeraamme alueella vuosikymmeniä vanhaa sähkönsiirtoverkkoa, joka on lähestymässä teknisen käyttöikänsä loppua. Päivitämme sen vastaamaan asiakkaidemme ja yhteiskunnan vaatimuksia ja rakennamme sen siten, että verkkomme palvelee myös tulevaisuuden tarpeita, kuten liikenteen sähköistymistä ja uusiutuvan energian tuotannon yleistymistä. Maakaapeloimalla saamme verkon samalla säältä suojaan”, kertoo omaisuudenhallinnasta vastaava johtaja Timo Jutila.

Alueella meneillään olevan kahden vastaavan suuruisen hankkeen rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti ja alkavat olla loppusuoralla.

”Hyödynnämme niistä saadut opit ja jatkamme verkon uudistamistyötä seuraavaan vaiheeseen. Olemme käsitelleen asiakkailtamme saamaamme palautetta ja painotamme entistä enemmän asiakastyytyväisyyttä kaikessa tekemisessämme. Osana sitä olemme nyt suoritetussa kumppaneiden valinnassa korostaneet erityisesti työn laatua”, Jutila toteaa.

Tärkeää on lisäksi, että kumppanit voivat tarjota apua vikatilanteissa niin, että sähkönjakelun häiriötilanteissa alueella on asentajia saatavilla ja viankorjaus nopeaa.

Lounais-Suomen ja Satakunnan verkonparannushankkeiden seuraavan vaiheen työt käynnistyvät syksyn aikana suunnittelulla. Varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät ensi kevään aikana. Caruna tiedottaa yksittäisten projektien alkamisesta alueellisesti aina projektin käynnistyessä.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon