Caruna on tasannut ylijäämän asiakkailleen vuoden 2016 aikana

MEDIATIEDOTE

16.02.2017 klo 09:34
Energiamarkkinoita valvova viranomainen, Energiavirasto, on julkistanut edellisen valvontajakson tulokset sähköverkkoyhtiöiden kohtuullisen tuoton toteutumisesta. Caruna Oy:n tuotto oli 36,5 miljoonaa ylijäämäinen valvontajaksolla 2012–2015. Ylijäämän määrä oli noin 1,65 euroa asiakasta kohden kuukaudessa valvontajaksolla. Kun summasta on vähennetty sitä edellisen kauden alijäämä, jää tasattavaa kuluvalle jaksolle 22,3 miljoonaa. Tasaus on huomioitu vuoden 2016 hinnoittelussa.

Sähkönsiirtoyhtiöiden vuosittaiseen tuottoon vaikuttavat esimerkiksi lämpötila, korkotason tai inflaation muutokset, viranomaispäätökset sekä isoista myrskyistä aiheutuvat kustannukset. Hinnoittelua valvoo Energiavirasto, joka määrittelee sähkönsiirtoyhtiöille kohtuullisen tuoton. Energiaviranomaisen vahvistama yli- ja alijäämä tasataan aina seuraavan valvontakauden aikana, ja mahdollinen ylijäämä hyvitetään asiakkaalle.

”Ennakoitua voimakkaampi koron lasku sekä poikkeuksellisen alhainen inflaatio ovat syy viime jakson ylijäämään. Tarkkailemme tilannetta jatkuvasti. Olemme nähneet kehityksen ja korjaavina toimenpiteinä tasoittaneet tilannetta jo valvontakauden aikana hyvittämällä asiakkaillemme vuonna 2015 17 miljoonaa euroa ja vuonna 2014 40 miljoonaa euroa”, kertoo asiakkuusjohtaja Katriina Kalavainen.

Carunan tuotto alijäämäinen vuoden 2016 lopussa ja kauden lopulla vuonna 2019

Edellisellä valvontajaksolla vuosina 2008–2011 Caruna Oy:n tuotto oli 14 miljoonaa euroa alijäämäinen ja Caruna Espoo Oy neljä miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tuoton taso vaihtelee jaksoittain ja vuosittain ja se tasataan seuraavan kauden aikana viranomaisen ohjeiden mukaisesti.

”Carunalla tulee olemaan alijäämää sekä vuoden 2016 lopussa että valvontakauden lopussa vuonna 2019”, Kalavainen toteaa.

Asiakasmäärät ja tuottotilanteet

31.12.2015

Caruna Oy

Caruna Espoo Oy

Asiakasmäärä

459 068

196 420

Alennukset
2014–2015

-25 milj. euroa / 2014

-15 milj. euroa / 2014
-17 milj. euroa / 2015

Tuottotilanne 
2012–2015

Ylijäämä +36,5 milj. euroa

Alijäämä -5,2 milj. euroa

Tuottotilanne 
2008–2011

Alijäämä -14,2 milj. euroa

Ylijäämä +4,2 milj. euroa

 
Lisätietoa:

Lue lisää suomalaisten sähkönsiirtoyhtiöiden hintojen kohtuullisuuden varmistamisesta ja tasausmenettelystä.
Lue lisää sähkönsiirron hinnoittelusta Energiateollisuuden verkkosivuilla.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon