Uutishuone

Caruna suunnittelee uutta voimajohtoa Ranualle ja Pudasjärvelle

Caruna suunnittelee uutta voimajohtoa Ranualle ja Pudasjärvelle

Caruna aloittaa uuden 110 kilovoltin voimajohdon suunnittelun Ranuan ja Pudasjärven välille. Voimajohto parantaa sähkönsiirron luotettavuutta koko verkkoalueen asukkaille.

Suunnitteilla oleva voimajohtohanke kasvattaa lisäksi sähkön siirtokapasiteettia ja mahdollistaa uusien asiakkaiden liittämisen sähköverkkoon tulevaisuudessa.

"Haemme lupaa uudelle voimajohdolle, joka 93 kilometriä pitkä. Uudella voimajohdolla voidaan sitoa alueen 110 kilovoltin sähköverkon osat vahvemmin yhteen, jotta erilaiset kytkentä- ja vikatilanteet voidaan hoitaa paremmin", kertoo alueverkkopäällikkö Jukka Ihamäki.

Voimajohdon tarkoitus on yhdessä Ranuan sähköaseman perusparannuksen ja laajennuksen kanssa olennaisesti parantaa Ranuan alueen sähkönjakelun toimitusvarmuutta.

Arvioitu rakentamisajankohta ajoittuisi vuosille 2020–2022

Caruna investoi hankkeeseen noin 16 miljoonaa euroa, ja sen suora työllistävä vaikutus alueella on noin 80 henkilötyövuotta. Voimajohtohanke alkaa suunnitteluvaiheella, joka kestää arviolta vuoteen 2020.

"Suunnittelussa haemme reitin uudelle voimajohdolle, ja suunnittelun edetessä otamme myös yhteyttä kaikkiin voimajohtoreitillä maita omistaviin maanomistajiin", Ihamäki selventää.

Lopullinen päätös voimajohdon rakentamisesta ja rakentamisen toteutusaikataulutus tehdään suunnittelun valmistuttua. Alustavan suunnitelman mukaan voimajohdon rakentaminen ajoittuisi vuosille 2020–2022.

Carunan Pohjois-Suomen verkkoalueeseen kuuluvat Ranua, Posio, Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi ja Oulusta entinen Ylikiiminki. Asiakkaita alueella on noin 35 000.

Lue lisää aiheesta: