Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Ylikiimingissä

Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Ylikiimingissä

Caruna parantaa lähes kahden tuhannen asiakkaansa sähkönjakelua Ylikiimingin ympäristössä. Keskijännitteistä ilmajohtoverkkoa siirretään maan uumeniin noin 200 kilometriä. Keskijänniteverkon kautta sähköä siirretään sekä pienteollisuuden tarpeisiin että asutusten lähellä sijaitseville jakelumuuntajille.

Hanke parantaa huomattavasti sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Sen työllistämisvaikutus on noin 100 henkilötyövuotta ja sen arvo on yli 10 miljoonaa euroa. Työt saadaan päätökseen vuoden 2019 alkupuolella.

Kaivutöitä tehdään useassa paikassa samaan aikaan

Kaivutyöt verkkojen siirtämiseksi maan alle on aloitettu toukokuussa samaan aikaan kolmella eri suunnalla. Työt etenevät yhtä aikaa Ylikiimingin alueella Hetekylän-, Joloksen- sekä Puolangan- ja Alavuotontien ympäristössä ja ne jatkuvat tämän hetkisen arvion mukaan joulukuuhun 2018. Vanhan verkon purkutyöt ajoittuvat pääosin loppuvuoteen 2018 ja vuoden 2019 alkupuolelle.

“Kaapeloimme maan alle noin 200 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme noin 140 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan vikatilanteissa palautettua aiempaa nopeammin”, hankepäällikkö Olli Kujanperä kertoo.

Tilapäisiä liikennejärjestelyjä odotettavissa

Työkohteiden paikallinen urakoitsijakumppani on Efficient Network Partner Oy. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapelointi on osa vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta

Ylikiimingin maakaapelointiprojekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin sekä Satakunnan verkkoalueilla. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan 85 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu vuoteen 2028 mennessä vastaamaan sekä Carunan asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia että täyttämään lain asettamat tavoitteet. Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita.

Lue lisää aiheesta