Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Siuntiossa

Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Siuntiossa

Caruna maakaapeloi noin 95 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Siuntiossa. Hanke parantaa huomattavasti kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, työllistää noin 52 henkilöä ja on arvoltaan noin 5,3 miljoonaa euroa.

Caruna siirtää sähköverkkoa maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta ja parantaa noin 1 200 asiakkaan sähkönjakelun luotettavuutta. Parannushanke työllistää suoraan noin 52 henkilöä, ja sen arvo on noin 5,3 miljoonaa euroa.

Maakaapelointihankkeen kaivuutyöt aloitetaan kesäkuussa 2017, ja ne kestävät arvion mukaan toukokuuhun 2018. Kaapelointeja tehdään laajalla alueella. Ensimmäiset kolme projektia tehdään Billskogin, Pellasin ja Karskogin läheisyydessä. Myöhemmin loka- ja marraskuussa työt aloitetaan Malmin, Degerbyn, Gåsarvin, Tyyskylän, Gårdsbölen ja Flytin alueilla sekä taajamissa että maaseudulla. Vanhan verkon purkutöitä tehdään kaapeloinnin valmistuttua, mutta pääosin ne ajoittuvat syksylle ja talvelle 2018.

”Viemme Siuntiossa maan alle noin 105 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme noin 85 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkönjakelun toimitusvarmuutta”, kertoo hankepäällikkö Olli Kujanperä.

Carunan Siuntion työkohteiden urakoitsijakumppani on Relacom. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapelointi osa vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta

Siuntion maakaapelointiprojekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Suomen sekä Satakunnan verkkoalueilla. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan 82 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu vuoteen 2028 mennessä, jotta se vastaa Carunan asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksiin.

Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita.

Ajantasaiset tiedot valmistuneista sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista verkonparannusprojekteista löytyvät projektikartasta osoitteesta https://projektikartta.caruna.fi/fi/

Lue lisää aiheesta