Uutishuone

Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Säynäjävaaran Lämsänkylän alueella

Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Säynäjävaaran Lämsänkylän alueella

Caruna maakaapeloi noin 220 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Säynäjävaaran Lämsänkylän ympäristössä. Hanke parantaa huomattavasti sähkönjakelun toimitusvarmuutta ja se työllistää noin 35 henkilöä.

Carunan siirtää sähköverkkoa maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta ja parantaa noin 1 100 asiakkaan sähkönjakelun luotettavuutta. Maakaapelointihankkeen kaivuutyöt on aloitettu toukokuussa 2017 kaivamalla kaapelit Ouluntien sähköasemalta Ronkaisenniementielle. Kaapelointityöt kestävät arvion mukaan joulukuuhun 2019. Vanhan verkon purkutyöt ajoittuvat pääosin vuodelle 2019 ja vuoden 2020 alkuvuoteen. Tällä hetkellä alueen kaapeloinnista on valmiina noin 80 %.

“Kaapeloimme maan alle noin 220 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme noin 160 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan vikatilanteissa palautettua aiempaa nopeammin”, kertoo aluepäällikkö Olli Kujanperä.

Työkohteiden urakoitsijakumppanina on Voimatel Oy. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapelointi on osa vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta

Säynäjävaaran maakaapelointiprojekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin sekä Satakunnan verkkoalueilla. Verkonparannushankkeen tavoite on Carunan verkon saneeraaminen vuoteen 2028 mennessä vastaamaan lain asettamia tavoitteita sekä Carunan asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia.

Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita.

Järjestämme asiakastilaisuuden 13.3.2019 Kemilän toimitalolla klo 18.00 osoitteessa: Lämsänkyläntie 237.

Lue lisää aiheesta