Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta maakaapeloimalla Hausjärvellä ja Riihimäellä

MEDIATIEDOTE

27.06.2017 klo 08:15
Caruna maakaapeloi noin 96 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Hausjärvellä ja Riihimäellä. Hanke parantaa huomattavasti kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, työllistää noin 54 henkilöä ja on arvoltaan noin 5,5 miljoonaa euroa.

Caruna siirtää sähköverkkoa maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta ja parantaa noin 1 100 asiakkaan sähkönjakelun luotettavuutta. Parannushanke työllistää suoraan noin 54 henkilöä, ja sen arvo on noin 5,5 miljoonaa euroa.

Maakaapelointihankkeen kaivutyöt aloitetaan kesä-heinäkuussa 2017, ja ne kestävät arvion mukaan elokuuhun 2018. Kaapelointeja tehdään laajalla alueella Hausjärven Kirkonkylältä Haminankylään ja sieltä Turkhautaan muodostaen kolmion. Lisäksi Caruna kaapeloi Petsamosta Ryttylään, Nummenpäähän ja Punkkaan. Vanhan verkon purkutyöt ajoittuvat pääosin syksylle ja talvelle 2018–2019 ja maanrakennuksen viimeistelytyöt keväälle 2019.

”Viemme Riihimäellä ja Hausjärvellä maan alle noin 96 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme noin 46 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkönjakelun toimitusvarmuutta”, kertoo hankepäällikkö Olli Kujanperä.

Carunan Hausjärven ja Riihimäen työkohteiden urakoitsijakumppani on Eltel Networks Oy. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Lisäksi Ryttylässä on käynnissä hanke, jossa Caruna, Elisa ja Hausjärven kunta maakaapeloivat yhteistyössä sähkö-, tietoliikenne- ja katuvaloverkkojaan. Caruna tiedotti hankkeesta toukokuussa.

Kaapelointi osa vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta

Hausjärven ja Riihimäen maakaapelointiprojekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon verkkoalueilla Etelä-Suomesta Pohjois-Suomeen. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan 82 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu vuoteen 2028 mennessä vastaamaan Carunan asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia.

Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita.

Ajantasaiset tiedot valmistuneista sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista verkonparannusprojekteista löytyvät Carunan projektikartasta.

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon