Caruna parantaa kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta Kuusamossa

Caruna parantaa kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta Kuusamossa

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi 73 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Kuusamossa. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkko siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 45 henkilöä ja sen arvo on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi 73 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Kuusamossa. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkko siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 45 henkilöä ja sen arvo on noin 4,5 miljoonaa euroa.

Maakaapelointihanke Kuusamossa kestää elokuusta 2015 syksyyn 2016. Kaivutyöt alkavat elokuussa Nilonkankaan ja Nurminiemen alueilla. Työssä edetään syksyn kuluessa Välikankaalle kohti lentokenttää. Syksyllä alkavat kaivut myös Toranginahon teollisuusalueella sekä Torangin että Huoparintien alueilla. Näiden lisäksi loppuvuodesta alkavat kaivutyöt keskustataajamasta pohjoiseen kohti Nissinvaaraa. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapeloinnilla parannetaan alueen sähkönsaantia

”Projektin aikana viemme maan alle noin 73 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme 59 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa sekä puramme vanhaa ilmajohtoverkkoa noin 75 kilometriä. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta kunnassa", hankepäällikkö Joonas Hämäläinen Carunasta kertoo.

Hankkeen myötä alueella noin 2 400 Carunan sähkönsiirron asiakasta siirtyy säävarman verkon piiriin. Projekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon kaikilla yhtiön verkkoalueilla Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa sekä Joensuussa, Koillismaalla ja Satakunnassa.

”Investoinneilla saavutamme entistä vahvemman ja luotettavamman sähköverkon asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeisiin. Lähivuosina tulemme myös panostamaan pienjänniteverkon laajamittaiseen kaapeloimiseen”, Hämäläinen päättää.

Carunalla on Kuusamon työkohteissa urakoitsijakumppanina Pohjolan Werkonrakennus Oy.

Lue lisää aiheesta