Caruna parantaa kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta Kurikassa ja Ilmajoella

Caruna parantaa kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta Kurikassa ja Ilmajoella

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi yli 90 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Kurikassa ja Ilmajoella. Hanke parantaa huomattavasti kuntalaisten sähkönjakelun luotettavuutta, työllistää alueella noin 50 henkeä ja on arvoltaan noin viisi miljoonaa euroa.

Caruna siirtää sähköverkkoa maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta ja lisää alueilla noin 1 800 asiakasta säävarman verkon piiriin. Parannushankkeet ovat paikallisesti merkittäviä, sillä ne työllistävät suoraan noin 50 henkilöä ja niiden arvo on noin viisi miljoonaa euroa.

Kaapelointeja tehdään Kurikan Pitkämönrannan, keskustataajaman ja Ilmajoen Koskenkorvan välillä sekä muun muassa Panttilan, Jouppilan, Sahankylän ja Viitalan alueilla. Maakaapelointihankkeet kestävät pääosin syksystä 2016 syksyyn 2017. Viitalan ja Sahankylän alueen kaivutyöt alkoivat syyskuussa 2016. Rakentaminen muilla alueilla alkaa vaiheittain loppuvuodesta 2016 ja jatkuu keväälle 2017.

”Viemme maan alle noin 90 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme noin 110 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa”, kertoo hankepäällikkö Joonas Hämäläinen.

Carunan Kurikan ja Ilmajoen työkohteiden urakoitsijakumppani on Telog Oy. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapelointi osa vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta

Kurikan ja Ilmajoen projekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Suomen sekä Satakunnan verkkoalueilla. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan koko 80 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu vuoteen 2028 mennessä, jotta se vastaa Carunan asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksiin.

Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita.

Ajantasaiset tiedot valmistuneista sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista verkonparannusprojekteista löytyy projektikartasta osoitteesta http://projektikartta.caruna.fi.

Lue lisää aiheesta