Caruna parantaa kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta Koski TL:ssä, Mellilässä ja Oripäässä

Caruna parantaa kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta Koski TL:ssä, Mellilässä ja Oripäässä

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi 94 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Koski TL:ssä, Mellilässä ja Oripäässä. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkkoa siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushanke on paikallisesti merkittävä, sillä se työllistää suoraan noin 70 henkilöä ja sen arvo on noin 7 miljoonaa euroa.

Maakaapelointihanke Koski TL:ssä, Mellilässä ja Oripäässä kestää huhtikuusta 2015 syyskuuhun 2016. Kaivutyöt alkoivat alkukeväästä ja -kesästä Koski TL:ssä ja Oripäässä. Alkusyksystä kaivut alkavat myös Mellilässä Seljänkulman, Penninkulman, Muskun, Pesäsuon, Pilton, Isoperän ja Vihtonkulman alueilla. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapeloinnilla parannetaan alueen sähkönsaantia

”Hankkeen myötä lisäämme alueilla noin 2 300 asiakasta säävarman verkon piiriin. Projekti on osa laajamittaisia investointejamme sähköverkkoomme kaikilla verkkoalueillamme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa”, hankepäällikkö Pekka Vierimaa Carunasta kertoo.

”Viemme Koski TL:ssä, Mellilässä ja Oripäässä maan alle noin 94 kilometriä keskijännitekaapelia, puramme vanhaa ilmajohtoverkkoa noin 90 kilometriä sekä rakennamme 97 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta kunnassa", Vierimaasanoo.

”Investoinneilla asiakkaamme ja yhteiskunta saavat entistä vahvemman ja luotettavamman sähköverkon. Lähivuosina tulemme panostamaan myös pienjänniteverkon laajamittaiseen kaapeloimiseen”, Vierimaa päättää.

Carunan Koski TL:än, Mellilän ja Oripään työkohteiden urakoitsijakumppanina on Voimatel Oy.

Caruna
Viestintä

Lue lisää aiheesta