Caruna parantaa kuntalaisten sähkönjakelun luotettavuutta Somerolla ja Koskella

Caruna parantaa kuntalaisten sähkönjakelun luotettavuutta Somerolla ja Koskella

Caruna maakaapeloi noin 180 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Somerolla ja Koskella. Hanke parantaa huomattavasti kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, työllistää noin 100 henkilöä ja on arvoltaan noin 10 miljoonaa euroa.

Caruna siirtää sähköverkkoa maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta ja parantaa noin 2 500 asiakkaan sähkönjakelun luotettavuutta. Parannushanke työllistää suoraan noin 100 henkilöä ja sen arvo on noin 10 miljoonaa euroa.

Maakaapelointitöitä tehdään Someron ja Kosken välisellä alueella sekä Somerolta Häntälään. Maakaapelointihankkeen kaivutyöt on aloitettu kesällä 2016, ja ne kestävät arvion mukaan alkuvuoteen 2018 saakka. Vanhan verkon purkutyöt ajoittuvat loppuvuodelle 2017 ja alkuvuodelle 2018. Sähköverkon kaapeloinnin yhteydessä teleoperaattori Lounea parantaa valokuituverkkoaan Kaurakedon ja Hämeenojan alueella.

”Viemme Somerolla ja Koskella maan alle noin 180 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme noin 160 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkönjakelun toimitusvarmuutta”, kertoo hankepäällikkö Kalle Sato.

Carunan Someron ja Kosken työkohteiden urakoitsijakumppanit ovat TLT-Group Oy ja Eltel Networks Oy. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Kaapelointi osa vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta

Someron ja Kosken maakaapelointiprojekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Suomen sekä Satakunnan verkkoalueilla. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan koko 80 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu vuoteen 2028 mennessä, jotta se vastaa Carunan asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksiin.

Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen lähellä olevia metsäalueita.

Ajantasaiset tiedot valmistuneista sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista verkonparannusprojekteista löytyvät projektikartasta osoitteesta www.caruna.fi/investointikartta.

Lue lisää aiheesta