Caruna maakaapeloi merkittävästi Ulvilassa yhteistyössä Ulvilan kaupungin kanssa

MEDIATIEDOTE

16.06.2016 klo 08:07
Sähkönsiirtoyhtiö Caruna maakaapeloi noin 350 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Ulvilassa. Sähköverkon saneerauksen yhteydessä huolehditaan Ulvilan kaupungin kanssa osittain kuntoon alueen katuvalovalmiudet. Hanke parantaa merkittävästi kuntalaisten sähkönjakelun toimitusvarmuutta, kun sähköverkkoa siirretään maan alle suojaan sään vaihteluiden aiheuttamilta sähkökatkoilta. Parannushankkeet ovat paikallisesti merkittäviä, sillä ne työllistävät suoraan noin 190 henkilöä ja niiden arvo on noin 19 miljoonaa euroa.

Kaapelointeja tehdään koko Ulvilan kaupungin alueella. Projektissa sähköverkkoa kaapeloidaan koko keskustataajaman alueella, sekä Ravannin, Haistilan, Kaasmarkun, Laineperin, Kosken, Kankaan, Paluksen että Harjunpään kylien alueella. Näiden lisäksi haja-asutusalueella kaapeloidaan laajamittaisesti. Maakaapelointihankkeet käynnistyvät kesäkuussa 2016 ja kestävät joulukuuhun 2017.

Kaivut tehdään muutamissa kohteissa yhteiskaivuina Ulvilan kaupungin kanssa. Yhteiskaivu käsittää katuvalokaapelin ja tiedonsiirtokaapelin maahan asentamisen Carunan sähkökaapelien kaivuun yhteydessä. Katuvalokohteissa maahan asennetaan vain sähkökaapeli ja tulevien pylväiden kohdalle maahan jätetään kaapelilenkit myöhempää katuvalourakkaa varten.

Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

Vähemmän ympäristöhaittoja ja säästöä kaupungin kustannuksiin

”Yhteiskaivulla vähennämme ympäristöhaittoja, kun katuja ei tarvitse kaivaa kahteen kertaan auki. Hankkeen myötä lisäämme alueella noin 5 600 asiakasta säävarman verkon piiriin. Projekti on osa laajamittaisia investointejamme sähköverkkoomme kaikilla verkkoalueillamme Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa”, projektipäällikkö Joonas Hämäläinen Carunasta kertoo.

”Ulvilan kaupungin kannalta on tärkeää, että Carunan sähkökaapelien sijoittamisessa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta kaapelit eivät mene päällekkäin kaupungin kunnallisteknisten järjestelmien kanssa. Lisäksi kaupungille tarjoutuu tässä mahdollisuus saada muutamien kriittisten kaapelilinjojen asentaminen edullisemmin ja vaivattomammin, koska näissä Ulvilan kohteissa toimitaan osittain ELY-keskuksen hallinnoimilla alueilla”, Ulvilan kaupungin liikennealueiden työnjohtaja Jani Lahtinen sanoo.

”Viemme Ulvilassa maan alle noin 350 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme noin 290 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti asiakkaidemme sähkön toimitusvarmuutta", Hämäläinen sanoo.

Carunan Ulvilan työkohteiden urakoitsijakumppaneina ovat Sallilan Sähköasennus Oy sekä Telog Oy.

Caruna
Viestintä

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon