Uutishuone

Caruna, Lounea ja Sastamalan kaupunki rakentavat samassa ojassa Sastamalan Uotsolassa

Caruna, Lounea ja Sastamalan kaupunki rakentavat samassa ojassa Sastamalan Uotsolassa

Sähkönjakeluyhtiö Caruna maakaapeloi sähköverkkoa Sastamalassa. Pienjännitteistä ilmajohtoa siirretään rivakasti maan uumeniin. Kun katu on valmiiksi sähköverkon siirtoa varten avattu, saadaan samaan kaivantoon sijoitettua Lounean kuituverkko ja kaupungin katuvaloverkko. Pienjännitteisen verkon kautta sähkö jaellaan sähköverkosta perille kotitalouksiin.

Caruna on huolehtinut yhteishankkeen kilpailutuksesta. Hanke parantaa sähkönjakelun varmuutta Uotsolan kylässä Sastamalassa. Maan alla johdot ovat turvassa tuulilta ja myrskyiltä. Uotsolassa ollaan rakentamisen ensimmäisen vaiheen, nimeltään Uotsola 2, osalta jo pitkällä ja kesäkuun puoleen väliin mennessä johdoista on kaapeloitu arviolta puolet. Toinen kohde, Uotsola 4, aloitetaan lähiaikoina. Molemmat kohteet valmistuvat keväällä 2019.

Kaivut tehdään yhteiskaivuina Lounean ja Sastamalan kaupungin kanssa. Kaikkiaan pienjänniteverkkoa kaapeloidaan noin kahdeksan kilometriä.

"Yhteiskaivuiden yhteydessä Lounea korvaa elinkaarensa päähän tulleen kupariverkon palvelut valokuituteknologialla niillä alueilla, joissa on riittävää kiinnostusta valokuitua kohtaan", päällikkö Pekka Granlund Louneasta toteaa.

Vähemmän ympäristöhaittoja ja kaupungin kustannuksiin säästöä

"Me kaupungilla koemme yhteisrakentamisen sähkönjakelijan ja teleoperaattorin kanssa todella mielekkääksi tavaksi parantaa aluetta kuntalaisten hyväksi. Tällainen rakentaminen säästää paitsi ympäristöä myös kustannuksia, mikä on tietysti hyvä asia jokaisen kannalta", Sastamalan yhdyskuntatekniikan päällikkö Pasi Lähteenmäki muistuttaa.

Liikennejärjestelyjä tiedossa

Työt voivat paikoin aiheuttaa alueella tilapäisiä liikennejärjestelyjä, kun urakoitsijan kaivinkoneet ja muu rakentamiseen tarvittava ajoneuvokalusto liikkuvat työmaan lähistöllä. Tonttiosuuksien kaivuista sovitaan jokaisen tontin omistajan kanssa erikseen. Hankkeen vaikutusalueella on noin 80 tontinomistajaa.

"Uskon, että kuntalaisille on mukavampaa, kun kadut avataan kerran ja rakennetaan alueen infra kuntoon yhdellä kaivulla. Näin liikenteellekin aiheutuvat haitat voidaan minimoida", Carunan hankepäällikkö Henri Vierimaa sanoo.

Alueen työkohteiden urakoitsijakumppanina toimii Eltel Networks Oy.

Lue lisää aiheesta