Caruna lisäsi tuntuvasti investointeja sähköverkon parantamiseen vuonna 2016

Caruna lisäsi tuntuvasti investointeja sähköverkon parantamiseen vuonna 2016

Caruna käytti vuonna 2016 asiakkaiden sähkönsaannin luotettavuutta lisäävään verkonparannusohjelmaansa 238 miljoonaa euroa, mikä on noin kaksinkertainen määrä konsernin liikevoittoon nähden. Verkko-omaisuudesta tehdyt poistot sekä rahoituskulut veivät tuloksen 32 miljoonaa euroa tappiolle.

Caruna Networks -konsernin (Caruna) vuoden 2016 liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta. Liikevaihtoa kertyi 384 miljoonaa euroa (288 vuonna 2015), ja sitä kasvattivat asiakkaiden siirtomaksut ja asiakasmäärän lisääntyminen 664 000 asiakkaaseen (655 000). Liikevoitto oli 119 miljoonaa euroa (26). Verkko-omaisuudesta tehdyt poistot sekä rahoituskulut veivät tuloksen 32 miljoonaa euroa (140) tappiolle. Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen oli 174 miljoonaa euroa (166) negatiivinen.

Sähkömarkkinalain tiukentuneet toimitusvarmuusvaatimukset edellyttävät Carunalta mittavia investointeja sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi. Caruna on sitoutunut täyttämään lain tavoitteet vuoteen 2028 mennessä niin, että sään aiheuttamissa sähkökatkotilanteissa sähköt pystytään palauttamaan asiakkaille taajamissa kuudessa ja haja-asutusalueilla 36 tunnissa. Carunan verkonparannushankkeet etenivät vuoden 2016 aikana ympäri Suomea suunnitelmien mukaisesti.

”Valtaosa suomalaisesta sähköverkosta on rakennettu ilmajohtoina 1960–70-luvuilla, ja se on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Toimitusvarmuustavoitteiden täyttämisen lisäksi saneeraamme sähköverkkoa 40 vuoden tähtäimellä, jotta se vastaa asiakkaidemme ja muuttuvan yhteiskunnan tarpeita ja tukee tulevaisuuden energiajärjestelmää”, Carunan vt. toimitusjohtaja, talousjohtaja Jyrki Tammivuori kertoo.

Vuonna 2016 konsernin investoinnit sähköverkon kehittämiseen olivat 238 (173) miljoonaa euroa. Caruna Oy investoi sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen 224 miljoonaa euroa ja Caruna Espoo Oy 14 miljoonaa euroa verkkoalueillaan. Hankkeiden myötä noin 30 000 Carunan asiakasta on saatu keskijännitteisen maakaapeliverkon ja luotettavamman sähkönjakelun piiriin.

Carunan hankkeilla on merkittävät alueelliset vaikutukset. Niiden urakoitsijoita työllistävä vaikutus oli yli 2 000 henkilötyövuotta vuonna 2016. Suurimmat yksittäiset toimitusvarmuusprojektit toteutettiin Kauhajoella (2,3 miljoonaa euroa) sekä Taivassalossa ja Vilussa (2,2 miljoonaa euroa).

”Ammattitaitoisilla kumppaneilla on merkittävä asema Carunan toiminnassa. Oman henkilöstömme sekä urakoitsijoiden osaaminen ja turvallisuus ovat meille ensisijaisia. Vuonna 2017 panostamme erityisesti urakoitsijoiden alihankkijoiden osaamisen kehittämiseen”, Tammivuori toteaa.

Caruna Networks –konsernin, Caruna Espoo Oy:n ja Caruna Oy:n tilinpäätökset ovat luettavissa Carunan verkkosivuilla. Julkaisemme tarkemmat tiedot Carunan vuodesta 2016 ja muun muassa alueellisista verkonparannushankkeista vuosiraportissamme viikolla 12. Carunan vuosiraportti noudattaa yritysvastuuraportoinnin Global Reporting Initiaven (GRI) G4-ohjeistoa.

Lue lisää aiheesta

03.12.2019
Osoitetiedot arrow-right