Caruna jatkoi investointeja – säävarman sähköverkon piirissä nyt 78 % asiakkaista

MEDIATIEDOTE

06.09.2018 klo 14:00
Älykkään ja säävarman verkon rakentaminen jatkui tammi-kesäkuussa sähkönjakeluyhtiö Carunan kaikilla verkkoalueilla. Sähköverkon parannuksiin investoitiin 128 miljoonaa euroa ja pien- ja keskijännitemaakaapeliverkkoa rakennettiin yhteensä yli 2 100 kilometriä. Alkuvuonna toteutettujen investointien avulla parannettiin yli 15 000 asiakkaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Investointien seurauksena rahavirta investointien jälkeen pysyi edelleen negatiivisena 46 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 231 miljoonaa euroa. Raportointikauden tappio oli 7 miljoonaa euroa.

Caruna Networks -konsernin (Caruna) liikevaihto oli 230,5 (217,5) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 6,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Raportointikauden yhteenlaskettu sähkön toimitusmäärä oli 5,2 (5,1) TWh ja alueverkossa 1,5 (1,4) TWh.Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa sähkön toimitusmäärän kasvusta etenkin kylmän maaliskuun johdostaLiiketoiminnan rahavirta oli 64 (62) miljoonaa euroa, mutta konsernin rahavirta investointien jälkeen pysyi edelleen negatiivisena 46 (68) miljoonaa euroa.  

Säävarman verkon piirissä on nyt 78 prosenttia asiakkaista, mikä vastaa 10 prosenttiyksikön nousua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Sähkömarkkinalaki edellyttää sähkön toimitusvarmuuden huomattavaa parantamista vuoden 2028 loppuun mennessä. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja sähköverkon siirtäminen maan alle myrskyltä suojaan parantaa asiakkaiden sähkönsaannin toimitusvarmuutta. Caruna jatkaa investointiohjelman toteuttamista taatakseen asiakkailleen häiriöttömän sähkönsaannin kaikissa tilanteissa.  

Säävarman sähköverkon rakentamisessa siirrytään seuraavaksi pienjänniteverkon maakaapelointiin taajama-alueilla. Tavoitteena on pyrkiä rakentamaan yhtä aikaa sähkö-, katuvalo- ja kuituverkkoja, jotta asiakkaille koituisi rakentamisen aikana mahdollisimman vähän haittaa ja alueiden saneeraukset pystyttäisiin hoitamaan kerralla kuntoon. 

”Uusiutuvien energiamuotojen pientuotannon suosio kasvaa edelleen verkkoalueillamme. Pystymme palvelemaan yhä useampaa aurinkosähkön tuottajaa vahvan älyverkon avulla. Esimerkiksi kesäkuun loppuun mennessä Carunan verkkoon liitettiin aurinkosähköjärjestelmiä 26 prosenttia enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna”, sanoo toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny

Caruna panostaa asiakaskokemuksen parantamiseen ja kevään aikana kehitettiin yritys- ja kunta-asiakkaiden avainasiakkuuksien hoitomalli, jotta Carunan avainasiakkaita pystytään palvelemaan entistä paremmin. Carunan ensimmäiset avainasiakaspäälliköt, jotka vastaavat alueittain avainasiakashoitomallin toteutuksesta, aloittivat kevään aikana. 

”Uusi kehitys- ja innovaatioyksikkö tukee tavoitettamme parantaa asiakastyytyväisyyttä. Haluamme sujuvoittaa asiakkaiden asiointia kanssamme ja kehittää palvelukanaviamme. Kehitys- ja innovaatioyksikön yksi tärkeimmistä tavoitteista on vastata muuttuvan, digitaalisen yhteiskunnan tarpeisiin luomalla edellytykset muun muassa sähköautoilulle ja uusiutuvan energian lisääntyvälle käytölle”, kertoo Tomi Yli-Kyyny. 

Taloudelliset tunnusluvut  
 

Milj. euroa tai kuten merkitty 

H1 2018 

H1 2017 

2017 

Liikevaihto  

230,5 

217,5 

426,4 

Liikevoitto  

77,7 

82,6 

145,7 

Liikevoitto, prosenttia liikevaihdosta  

33,7 

38,0  

34,2 

Raportointikauden voitto/tappio 

-6,8 

1,7 

28,8 

Maksetut verot

2,2 

0,1 

7,1 

Rahavirta investointien jälkeen 

-45,6 

-68,0 

-169,9 

Korollinen nettovelka (kauden lopussa) 

3 181,8 

3 035,9 

3 131,2 

caruna.fi/caruna/taloudelliset-tiedot-ja-raportointi

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon