Caruna jatkaa sähköverkon maakaapelointia Lohjalla, Raaseporissa ja Inkoossa

Caruna jatkaa sähköverkon maakaapelointia Lohjalla, Raaseporissa ja Inkoossa

Caruna maakaapeloi noin 130 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa Lohjalla, Raaseporissa ja Inkoossa. Hanke parantaa noin 1 700 kuntalaisen sähkönjakelun toimitusvarmuutta, työllistää noin 67 henkilöä ja on arvoltaan noin 6,7 miljoonaa euroa.

Caruna jatkaa mittavia verkonparannushankkeita. Uudet kaivutyöt alkavat syyskuussa 2017 Isoteutarista ja kestävät arvion mukaan vuoden 2018 loppuun. Sähköverkkoa kaapeloidaan Isoteutarin, Tähtelän, Mustion, Rejbölen, Finnbölen ja Linkullan alueilla. Vanhan verkon purkutyöt ja maanrakennuksen viimeistelytyöt ajoittuvat pääasiassa syksylle 2018 ja keväälle 2019.

Carunan kaapelointityökohteiden urakoitsijakumppani on Vertek Oy. Teiden varsilla kulkee urakoitsijan kaivinkoneita ja muuta ajoneuvokalustoa upottamassa kaapelia ojaan, mikä voi paikoin aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä työmaiden lähistöllä.

”Viemme maan alle noin 130 kilometriä keskijännitekaapelia ja rakennamme noin 100 ympäristöystävällistä puistomuuntamoa. Lisäksi lisäämme sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannamme huomattavasti alueen sähkönsiirron toimitusvarmuutta”, kertoo hankepäällikkö Olli Kujanperä.

Kaapelointi osa vuosikymmenen kestävää verkonparannushanketta

Maakaapelointiprojekti on osa Carunan laajamittaisia investointeja sähköverkkoon kaikilla verkkoalueillaan ympäri Suomea. Verkonparannushankkeen tavoitteena on, että Carunan 82 000 kilometrin mittainen verkko on saneerattu vuoteen 2028 mennessä vastaamaan Carunan asiakkaiden ja yhteiskunnan odotuksia.

Maakaapeloinnin lisäksi Caruna parantaa sähköverkon luotettavuutta myös muilla teknisillä ratkaisuilla sekä hoitamalla sähkölinjojen vieressä ja alla olevia metsäalueita.

Ajantasaiset tiedot valmistuneista sekä käynnissä ja suunnitteilla olevista verkonparannusprojekteista löytyvät projektikartasta Carunan verkkosivuilta.

Lue lisää aiheesta