Caruna jatkaa helikopterisahausta Espoossa

UUTINEN

06.04.2018 klo 12:37
Raivaamme Espoossa 12.4.-30.4.2018 välisenä aikana helikopterin avulla sähkölinjojen läheisyydestä kasvustoa. Raivaus antaa sähkölinjoille työrauhan ja turvaa häiriöttömän sähkönjakelun.

Puuston raivaus on olennainen osa kunnossapitoa ja helikopteriraivaus on siihen oikeissa olosuhteissa tehokas toimintatapa. Tällainen olosuhde on esimerkiksi korkealla puissa sijaitseva oksisto. Helikopteriraivaukset suorittaa yhteistyökumppanimme Heliwest. Toimenpiteet kohdistuvat keskijännitteiseen ilmajohtoverkkoon, joka on kolmijohtiminen ja jännitetasoltaan 20 kilovolttia. Kuvassa alla näet helikopterin raivaamassa oksistoa tyypillisen keskijännitteisen ilmajohtoverkon vierestä.

Heliwest raivaamassa puustoa Carunan keskijänniteverkkojen ympäriltä Ranualla maaliskuussa 2018.

Mikäli raivausta ei voida suorittaa helikopterilla, tehdään raivaus myöhemmin jollain toisella tavalla. Esimerkiksi ilmajohtolinjan alapuolella sijaitseva kasvusto poistetaan maasta käsin.

Raivauksesta syntyneet oksat, risut ja muut tähteet ovat kiinteistönomistajan omaisuutta. Piha-alueilla ja yleisillä paikoilla, kuten puistoissa, raivaustähteet kootaan siisteihin kasoihin. Muilla alueilla ne jäävät maastoon maanomistajan hyödynnettäväksi. Emme jätä raivattua kasvustoa teille, poluille, pelloille, ojiin tai niiden pientareille, aitojen päälle tai puihin roikkumaan.

Helikopterin lisäksi työkohteiden läheisyydessä ja mahdollisesti asukkaiden tonteilla liikkuu sähköasentajia. Heidän tehtävänään on varmistaa turvallisuus sekä tarvittaessa siistiä raivaustähteet asianmukaisesti. He osallistuvat myös sähkölinjan korjaustoimenpiteisiin.

Turvallisuuden varmistamiseksi pyydämme pitämään työn aikana vähintään 90 metrin etäisyyden helikopteriin. Miehittämättömien ilma-alusten tai lennokkien käyttö työkohteen läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

Toiminnasta saattaa aiheutua lähialueelle lyhyitä sähkökatkoja.

Sahattavat kohteet on merkitty paksulla sinisellä viivalla.

Lisätietoa: Heliwest Oy
Dick Lindholm, 040 552 2122, dick.lindholm@heliwest.fi
Jan-Erik Luther, 040 716 9692, jan-erik.luther@heliwest.fi

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon