Uutishuone

Caruna investoi yli neljä miljoonaa euroa sähkönsiirtoverkkoon Halikossa

Caruna investoi yli neljä miljoonaa euroa sähkönsiirtoverkkoon Halikossa

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna käynnistää Halikossa paikallisesti merkittävän sähköverkon parannushankkeen. Caruna investoi sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa. Investoinnin työllistävä vaikutus alueella vastaa noin 41 henkilön vuosittaista työmäärää.

Seuraavan kahden vuoden aikana verkkoa parannetaan Halikossa Halikon sähköaseman alueella. Hankkeen ansiosta alueen asukkaat saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä. Toimenpiteillä saadaan noin 900 asiakasta lisää säävarman verkon piiriin.

Kaapeloinnilla varmistetaan alueen sähkönsaantia

"Hankkeen tarkoituksena on korvata vanhaa ja huonokuntoista ilmajohtoverkkoa luotettavammalla maakaapeliverkostolla. Kaapelointitöiden lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä puistomuuntamoilla ja lisätään sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannetaan alueen sähkön toimitusvarmuutta", verkostopäällikkö Henrik Suomi Carunasta kertoo.

Halikossa tehdään kolme suurempaa projektikokonaisuutta. Projekteissa saneerataan nykyistä ilmajohtoverkkoa maakaapeliksi Halikon sähköasemalta Hajalan sekä Kokkilan suuntaan ja kaapeloidaan sähköaseman lähellä sijaitsevan Mustamäen alueen keskijännitejohtoja. Maakaapelia rakennetaan yhteensä noin 94 kilometriä ja puistomuuntamoita rakennetaan noin 56 kappaletta. Ilmalinjaa puretaan kaiken kaikkiaan noin 77 kilometriä.

"Projektit parantavat huomattavasti Halikon sähkön toimitusvarmuutta. Hankkeen vaikutuspiirissä on teollisuutta ja pientaloja, joiden sähkönsaanti saadaan näillä toimilla säävarmaksi", Henrik suomi kertoo ja jatkaa: "projektien maastosuunnittelu on alkanut ja aikataulut tarkentuvat  kevään aikana. Työt tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä".

Investointeja haja-asutusalueilla ja taajamissa

"Sähkön merkitys nyky-yhteiskunnalle on päivä päivältä suurempi, joten myös sähköverkon luotettavuuteen tulee jatkossa panostaa huomattavasti aikaisempaa enemmän. Haja-asutusalueiden investointien lisäksi Caruna kohdistaa osan toimenpiteistä taajama- ja kaupunkialueille sekä rakennuttamalla uutta jakeluverkkoa että saneeraamalla nykyistä ilmajohtoverkkoa. Parannamme verkkoa siten, että se toimii mahdollisimman hyvin haasteellisissa sääolosuhteissa ja teemme luotettavuusinvestointeja kaikkiin verkon osiin", Henrik Suomi päättää.

Caruna
Viestintä
 

Kuvia kaapeloinnista toimitusten käyttöön:
http://caruna-imagebank.jelastic.planeetta.net/info.php

Caruna Facebookissa: https://www.facebook.com/caruna.fi  
Caruna Twitterissä: http://twitter.com/CarunaSuomi
Caruna Linkedinissä: https://www.linkedin.com/company/caruna?trk=top_nav_home

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 640 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Caruna työllistää suoraan 340 henkilöä ja välillisesti yhteensä 1500 työntekijää eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 100 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). Lisätietoja: www.caruna.fi

 

 

Lue lisää aiheesta