Caruna investoi lähes 15 miljoonaa euroa sähkönsiirtoverkkoon Raaseporissa

MEDIATIEDOTE

05.02.2015 klo 09:34
Sähkönsiirtoyhtiö Caruna käynnistää Raaseporissa paikallisesti merkittävän sähköverkon parannushankkeen. Caruna investoi sähköverkon parannustoimenpiteisiin alueella yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Investoinnin työllistävä vaikutus alueella vastaa noin 125 henkilön vuosittaista työmäärää.

Seuraavan kahden vuoden aikana verkkoa parannetaan laajasti Raaseporin alueella. Hankkeen ansiosta alueen asukkaat saavat jatkossa entistä luotettavammin sähköä. Toimenpiteillä saadaan noin 2 300 asiakasta lisää säävarman verkon piiriin.

Kaapeloinnilla varmistetaan alueen sähkönsaantia

"Hankkeen tarkoituksena on korvata vanhaa ja huonokuntoista ilmajohtoverkkoa luotettavammalla maakaapeliverkostolla. Kaapelointitöiden lisäksi pylväsmuuntamoita korvataan ulkoisia olosuhteita paremmin kestävillä puistomuuntamoilla ja lisätään sähköverkkoon automaatiota, jotta vianpaikannus nopeutuu ja sähköt saadaan palautettua nopeammin vikatilanteessa. Näillä kaikilla toimenpiteillä parannetaan alueen sähkön toimitusvarmuutta", verkostopäällikkö Henrik Suomi Carunasta kertoo.

Raaseporissa tehdään useita projektikokonaisuuksia. Projekteissa saneerataan nykyistä keskijänniteilmajohtoverkkoa maakaapeliksi Bromarvissa, Mustiossa, Fiskarissa, Åminneforssissa ja Degerö-Skärlandetissa. Maakaapelia rakennetaan yhteensä noin 240 kilometriä ja puistomuuntamoita rakennetaan noin 85 kappaletta. Ilmalinjaa puretaan kaiken kaikkiaan noin 220 kilometriä.

"Projektit parantavat huomattavasti sähkön toimitusvarmuutta Raaseporin alueella. Hankkeen vaikutuspiirissä on muun muassa Meltolan sairaala sekä tietenkin paljon pientaloja, joiden sähkönsaanti saadaan näillä toimilla säävarmaksi Henrik suomi kertoo ja jatkaa: "projektien suunnittelu on alkanut ja työt tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä".

Sähköasemia ja voimajohtoja saneerataan

Keskijänniteverkon lisäksi alueella saneerataan lähivuosina yli 40 kilometriä 110 kilovoltin voimajohtoa välillä Karjaa - Lappohja sekä Karjaa - Åminnefors. Lisäksi Lappohjaan suunnitellaan uutta 110 kilovoltin kytkinasemaa.  Näillä toimenpiteillä parannetaan nykyisen suurjänniteverkon käyttövarmuutta ja siirtokapasiteettia.

Hangon - Raaseporin alueella laajennetaan 33 kilovoltin verkkoa Lappohjan sähköasemalta ottamalla käyttöön kaksi uutta 33 kilovoltin johtolähtöä. Tällä toimenpiteellä saadaan Bromarvin ja Lappvikin sähköasemat omien johtolähtöjen perään, jolloin vikojen vaikutusalueet pienenevät ja vianpaikannus nopeutuu.

Hangon ja Karjaan alueella perusparannetaan myös useita sähköasemia. Parannusten myötä Karis Västran, Åminneforsin, Hangon, Bromarvin ja Lappvikin sähköasemien luotettavuus ja sähköturvallisuus paranee sekä elinkaari pitenee.

Investointeja haja-asutusalueilla ja taajamissa

"Sähkön merkitys nyky-yhteiskunnalle on päivä päivältä suurempi, joten myös sähköverkon luotettavuuteen tulee jatkossa panostaa huomattavasti aikaisempaa enemmän. Haja-asutusalueiden investointien lisäksi Caruna kohdistaa osan toimenpiteistä taajama- ja kaupunkialueille sekä rakennuttamalla uutta jakeluverkkoa että saneeraamalla nykyistä ilmajohtoverkkoa. Parannamme verkkoa siten, että se toimii mahdollisimman hyvin haasteellisissa sääolosuhteissa ja teemme luotettavuusinvestointeja kaikkiin verkon osiin", Henrik Suomi päättää.
 

Caruna
Viestintä
 

Caruna Facebookissa: https://www.facebook.com/caruna.fi   
Caruna Twitterissä: https://twitter.com/CarunaSuomi
Caruna Linkedinissä: http://www.linkedin.com/company/caruna?trk=top_nav_home

 

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 640 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Caruna työllistää suoraan 340 henkilöä ja välillisesti yhteensä 1500 työntekijää eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 100 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. Carunan omistavat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). Lisätietoja: www.caruna.fi

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon