Caruna investoi 60 miljoonaa euroa sähkönsiirtoverkkoon Lounais-Suomessa ja Satakunnassa

Caruna investoi 60 miljoonaa euroa sähkönsiirtoverkkoon Lounais-Suomessa ja Satakunnassa

Sähkönsiirtoyhtiö Caruna parantaa sähköverkkonsa luotettavuutta ja säävarmuutta haja-asutusalueilla Lounais-Suomessa ja Satakunnassa. Keski- ja pienjänniteverkon parannusinvestointien arvo on 60 miljoonaa euroa ja ne työllistävät suoraan 230 henkilöä seuraavan kolmen vuoden aikana.

Sähkönjakeluverkon kehittämiseksi ja saneeraamiseksi Caruna on solminut kolmen vuoden puitesopimuksen Eltel Networks Oy:n ja Voimatel Oy:n kanssa. Verkonparannushankkeet ajoittuvat kolmelle vuodelle ja viedään läpi noin 100 projektissa. Haja-asutusalueiden investointien lisäksi Caruna kohdistaa osan toimenpiteistä taajama- ja kaupunkialueille rakennuttamalla uutta jakeluverkkoa sekä saneeraamalla nykyistä ilmajohtoverkkoa.

Ilmajohtoverkkoja korvataan kokonaisuudessaan yli 2000 kilometrillä maakaapeliverkkoa. Kaapeloinnin lisäksi verkkoon asennetaan satoja muuntajia, jakokaappeja sekä muita luotettavan sähkönjakelun kannalta välttämättömiä teknisiä laitteita.

- Yli sadan miljoonan euron vuosittaiset investointimme suomalaiseen yhteiskuntaan tarkoittavat käytännössä sitä, että työllistämme Suomessa merkittävän määrän ihmisiä vuodesta toiseen, taloustilanteesta riippumatta. Tämä laaja puitesopimus on osa mittavia verkkoinvestointejamme kaikilla sähkönjakelualueillamme. Tämä laaja puitesopimus työllistää 230 henkilöä kolmen vuoden ajan, mutta sen välilliset työllistävyysvaikutukset ovat noin kaksinkertaiset. Investoinneilla haluamme taata asiakkaillemme luotettavan sähkön saannin sekä säävarmuutta, toimitusjohtaja Ari Koponen Carunasta kertoo.

- Sähkön merkitys nyky-yhteiskunnalle on päivä päivältä suurempi, joten myös sähköverkon luotettavuuteen tulee jatkossa panostaa huomattavasti aikaisempaa enemmän. Parannamme verkkoa siten, että se toimii mahdollisimman hyvin haasteellisissa sääolosuhteissa. Isoilla puitesopimuksilla varmistetaan riittävät resurssit tuleviin kasvaviin investointeihimme sähköverkkoon, omaisuudenhallinnasta vastaava johtaja Timo Jutila päättää.

Caruna
Viestintä

Caruna Facebookissa: https://www.facebook.com/caruna.fi
Caruna Twitterissä: https://twitter.com/CarunaSuomi
Caruna Linkedinissä: http://www.linkedin.com/company/caruna?trk=top_nav_home

Kuvia sähkönsiirrosta toimitusten käyttöön: http://mediabank.fortum.com:80/public/38ac25b7e188.aspx

Caruna on Suomen suurin sähkönsiirtoon keskittyvä yritys, joka vastaa 640 000 yksityis- ja yritysasiakkaan sähkönjakelusta Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Caruna työllistää suoraan 340 henkilöä ja välillisesti yhteensä 1500 työntekijää eri puolilla Suomea. Caruna panostaa vahvasti säävarman verkon rakentamiseen ja investoi vuosittain noin 100 miljoonaa euroa sähköverkon kehittämiseen. Carunan omistaa Suomi Power Networks Oy, jonka osakkaita ovat suomalaiset eläkevakuutusyhtiöt Keva (12,5 %) ja Elo (7,5 %) sekä kansainväliset infrastruktuurisijoittajat First State Investments (40 %) ja Borealis Infrastructure (40 %). Lisätietoja: www.caruna.fi

Lue lisää aiheesta