Caruna haluaa jaksottaa verkonrakennuksesta aiheutuvat kustannukset nykyistä pidemmälle ajalle ja siten tasoittaa asiakashinnoittelua

Caruna haluaa jaksottaa verkonrakennuksesta aiheutuvat kustannukset nykyistä pidemmälle ajalle ja siten tasoittaa asiakashinnoittelua

Eduskunnassa 2013 sähkömarkkinalakiin säädetty sähkön toimitusvarmuusvelvoite edellyttää, että Suomessa tulee olla säävarma sähköverkko vuoden 2028 loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaan sähkökatko ei saa kestää asemakaava-alueilla 6 tuntia pidempään eikä asemakaava-alueiden ulkopuolella 36 tuntia pidempään. Tämän velvoitteen täyttämiseksi sähkönjakeluyhtiöiltä, kuten Carunalta, edellytetään mittavia investointeja sähköverkkoon.

Olemme kesäkuussa 2018 jättäneet Energiavirastolle ns. alijäämän tasausjakson pidentämistä koskevan hakemuksen. Haemme tasoitusjakson pidentämistä nykyisestä neljästä vuodesta kahdeksaan vuoteen, koska haluamme jaksottaa verkonrakennuksesta aiheutuvat kustannukset pidemmälle aikavälille ja siten tasoittaa asiakashinnoitteluamme.

Tasausjakson pidentäminen on tärkeä koko toimialalle. Energiaministeri Kimmo Tiilikaisen asettama selvitysmies Jarmo Partanen julkaisi taannoin selvityksensä, jossa etsittiin keinoja hillitä sähkönjakelun hinnannousua erityisesti haja-asutusalueilla, jonne kohdistuvat suurimmat investointitarpeet. Partanen esitti raportissaan alijäämän tasausjakson pidentämistä yhtenä keinona hillitä kustannusten nousupainetta.

Odotamme Energiaviraston päätöstä asiasta.

Lue lisää aiheesta