Caruna arvioi rooliaan ilmastonmuutoksessa

MEDIATIEDOTE

26.09.2019 klo 10:00
Hiilijalanjäljen laskenta on osa Carunan Ilmastovaikutukset-selvitystä, jossa arvioitiin Carunan toimintojen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä. Työ toteutettiin GHG-protokollan (Green House Gas Protocol, Scope 1-3) mukaisesti. Carunan omien suorien päästöjen lisäksi arvioitiin hankinta- ja toimitusketjusta tulleet päästöt vuodelta 2018.

Carunan hiilijalanjälki vuonna 2018 oli noin 190 500 tnCO2e.

Tämä vastaa noin 19 000 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä. Merkittävimmät hiilidioksidipäästöt aiheutuvat sähköverkon rakentamiseen käytetyistä materiaaleista, sähkönjakelussa tapahtuvasta sähkön häviämisestä (häviösähkö), valtakunnan sähköverkossa ja muiden verkonhaltijoiden sähköverkoissa siirretyn sähkön (kanta- ja alueverkko) hiilidioksidipäästöistä sekä sähköverkon rakennustöistä. Carunan työntekijöiden hiilijalanjäljen osuus on 0,6 % kokonaishiilijalanjäljestä.

- On tärkeää analysoida toimintamme vaikutukset ilmastoon ja toisaalta ilmastomuutoksen vaikutukset Carunaan. Saadun tiedon perusteella voimme kohdentaa toimenpiteemme mahdollisimman tehokkaasti. Itse kukin meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa asiakkaidemme, yhtiömme ja koko yhteiskunnan hiilijalanjälkeen, sanoo Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny.

Selvityksessä arvioitiin myös Carunan hiilikädenjälkeä eli toiminnasta aiheutuvia myönteisiä vaikutuksia. Niistä merkittävin oli uusiutuvan energian verkkoon liittäminen. Carunan sähköverkko mahdollistaa uusiutuvan energian liittämisen verkkoon ilman, että toimitusvarmuus vaarantuu tai uusiutuvaa tuotantoa menetetään. Vuonna 2018 Carunan verkkoon tuotettiin noin 3 600 GWh uusiutuvaa sähköä ja sen myönteinen ilmastovaikutus oli 470 000 tnCO2. Carunan verkossa on tällä hetkellä yhteensä noin 5 800 aurinkosähkön tuottajaa.

Myönteisiä ilmastovaikutuksia saavutetaan myös Caruna Markkinapaikalla (sähköinen palvelu, jossa asiakas voi valita omaa hiilijalanjälkeään pienentäviä ratkaisuja), vapauttamalla metsäpinta-alaa maakaapeloinnin myötä ja rakentamalla infraa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Carunan kumppanina ilmastovaikutukset-selvityksessä toimii kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto Gaia Consulting Oy. Selvitys ei jäänyt ainutkertaiseksi, vaan se on tarkoitus tehdä jatkossa vuosittain.  

Uusiutuvan energian tuotannon lisääminen on tärkeässä roolissa taistelussa ilmastonmuutosta vastaa - Carunan verkossa on jo noin 5 800 aurinkosähkön pientuottajaa.

Lisätietoja:  
Piia Häkkinen
HSE-päällikkö
Caruna

p. 040 709 5213
piia.hakkinen@caruna.fi

 

 

Jaa artikkeli
Facebook icon Twitter icon LinkedIn icon