Aurinko- ja tuulisähkön tuotanto kasvanut voimakkaasti Carunan verkkoalueella

Aurinko- ja tuulisähkön tuotanto kasvanut voimakkaasti Carunan verkkoalueella

Carunan sähköverkkoon liitettiin vuoden 2017 aikana 1 223 uutta aurinkosähköjärjestelmää. Aurinkosähkön pientuottajien määrä Carunan verkkoalueella kaksinkertaistui täten vuodessa, ja yhteenlaskettu tuotantoteho kasvoi 7 megawatista 17 megawattiin. Myös uutta tuulivoimatuotantoa otettiin Carunan verkossa käyttöön lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna eli 105 megawatin edestä.

Uusiutuvan energian tuotanto jatkaa kasvuaan. Aurinkosähkön pientuotannon määrä kaksinkertaistui Carunan verkkoalueella vuoden 2017 aikana reilusta tuhannesta tuotantoyksiköstä (1 123) yli kahteen tuhanteen (2 346) tuotantoyksikköön.

"Haluamme edistää uusiutuvan energian tuotantoa ja tehdä siitä mahdollisimman sujuvaa ja helppoa asiakkaillemme. Meillä on käynnissä mittava verkonparannushanke, jonka puitteissa vahvistamme sähköverkkoamme niin, että se tukee energiajärjestelmän muuttumista ja paikallisen sähköntuotannon lisääntymistä. Etsimme parhaillaan myös erilaisia ratkaisuja aurinkosähkön pientuottajien toiminnan helpottamiseksi edelleen", Carunan toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny kertoo.

Suurin osa aurinkosähköjärjestelmistä on omakotitaloissa, mutta vuoden 2017 aikana erityisesti maatilat ja liikekiinteistöt, kuten kaupat, ovat aktivoituneet ja hankkineet aurinkopaneeleita enenevissä määrin. Aurinkopaneeleilla sähkön tuottaminen omaan käyttöön on helppoa ja ympäristöystävällistä.

"Maatiloille ja liikekiinteistöihin hankitaan yleensä pykälän suurempia aurinkosähköjärjestelmiä kuin kotitalouksiin. Tämä näkyy aurinkosähkön tuotantotehon suhteellisesti suurempana kasvuna järjestelmien määrään verrattuna. Siinä missä aurinkosähköjärjestelmien määrä kaksinkertaistui, kasvoi Carunan sähköverkkoon kytkettyjen järjestelmien yhteenlaskettu tuotantoteho 2,5-kertaiseksi vuoden aikana. Nykyinen 17 megawatin tuotantoteho vastaa noin 680 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta", Carunan palvelupäällikkö Tiia Selonen kertoo.

"Energiaviraston sähköverkkoyhtiöiltä keräämän tiedon mukaan Suomessa sähköverkkoon kytketty aurinkosähkökapasiteetti oli vuoden 2016 lopussa 27 MWp. Alalla tavoiteltiin kapasiteetin kaksinkertaistumista noin 50 MWp:iin vuoden 2017 loppuun mennessä. Carunan verkkoalueella kehitys on ollut alan tavoitetta nopeampaa. Erityisen ilahduttavaa on liikekiinteistöjen ja maatilojen aktivoituminen", Aalto-yliopiston ympäristö- ja innovaatiojohtamisen professori ja Suomen Lähienergialiiton tutkimusvastaava Raimo Lovio sanoo.

 

2017

2016

2015

2014

Aurinkosähkön kokonaistuotantoteho (MW)

17,04

6,81

2,71

1,26

Aurinkosähköjärjestelmien lukumäärä (kpl)

2 346

1 123

414

198

Aurinkosähkön pientuotannon kehitys Carunan jakeluverkossa. Huom. luvut ovat kumulatiivisia ja kuvastavat aurinkosähkötuotannon tilannetta kunkin vuoden lopussa.

Kätkänjoen kyläseura tuottaa sähköä aurinkopaneeleilla

Myös tuulisähkön tuotanto lisääntyi edelleen

Vuoden 2017 aikana seitsemän teollisen mittakaavan tuulipuistoa aloitti tuotantonsa Carunan verkkoalueella. Länsi-Suomessa otettiin käyttöön Muntilan tuulipuisto Uudessakaupungissa, Ratiperän tuulipuisto Jämijärvellä, Haukinevan tuulipuisto Kurikassa, Karhusaaren tuulipuisto Kristiinankaupungissa ja Paskoonharjun tuulipuisto Teuvalla. Lisäksi Kainuun Suomussalmella sijaitsevien Kivivaaran ja Peuravaaran tuulipuistojen toisen ja kolmannen osan tuotanto käynnistyi viime vuoden aikana täydentämään ensimmäisen osan vuonna 2016 alkanutta tuotantoa.

"Caruna toimii linkkinä tuulipuistojen ja sähkönkuluttajien välillä. Esimerkiksi Kivivaara-Peuravaaran tuulipuistot liittyivät omilla päämuuntajillaan Carunan 110 kilovoltin suurjänniteverkkoon, jonka kautta siirrämme tuotantotehon kantaverkkoon sekä alueen asukkaille erityisesti Suomussalmella ja Hyrynsalmella. Näin edistämme osaltamme myös uusiutuvan tuulisähkötuotannon yleistymistä ja sen paikallista hyödyntämistä Suomessa", Yli-Kyyny sanoo.

Kaiken kaikkiaan Carunan sähköverkkoon on liitetty viimeisen neljän vuoden aikana 17 uutta tuulipuistoa. Tuulipuistojen koot ovat kasvaneet koko ajan. Kun esimerkiksi vuonna 2015 Carunan verkkoalueella tuotantonsa käynnisti kolme uutta tuulipuistoa, joiden yhteenlaskettu tuotantoteho oli 34 MW, oli vuonna 2016 valmistuneiden viiden uuden tuulipuiston kokonaistuotantoteho jo 122 MW ja vuonna 2017 valmistuneiden seitsemän uuden tuulipuiston kokonaistuotantoteho 105 MW.

Yhden tuulivoimalan tuotantoteho lähestyy jo neljää megawattia ja uusiin tuulipuistoihin pystytetään nykyään keskimäärin 5-15 tuulivoimalaa. Kivivaara-Peuravaaran tuulipuistot lukeutuvat Suomen suurimpien tuulipuistojen joukkoon.

"Kivivaara-Peuravaaran tuulipuistojen 30 tuulivoimalan on arvioitu tuottavan vuodessa noin 300 GWh energiaa, joka vastaa noin 18 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Tuulipuistojen rakentaminen alkoi vuoden 2016 alussa ja viime vuoden syyskuussa viimeinenkin tuulivoimala kytkettiin verkkoon. Caruna mahdollisti omalla toiminnallaan tuulivoimapuiston helpon ja nopean liittämisen sähköverkkoon, mistä olemme tyytyväisiä”, Kivivaara-Peuravaaran tuulipuistojen projektipäällikkö Jaakko Ahola Taaleri Energiasta kertoo.

"Suomen yhteenlaskettu tuulivoimakapasiteetti kasvoi vuoden 2017 aikana 40 prosenttia 1 533 megawatista 2 150 megawattiin ja tuulivoimatuotanto kasvoi parempien tuuliolosuhteiden vuoksi yli 50 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Myös Carunan sähköverkossa kasvu on tuulivoima-alalla ollut voimakasta", Lovio sanoo.

 

2017

2016

2015

2014

Uuden tuulivoimatuotannon teho (MW)

105

122

34

15

Uusien tuulipuistojen määrä (kpl)

7

5

3

2

Teollisen tuulivoimatuotannon kehitys Carunan verkkoalueella. Huom. luvut eivät ole kumulatiivisia, vaan ne kuvastavat kunkin vuoden aikana valmistuneiden uusien tuulipuistojen määrää ja tuotantotehoa.

Lue lisää aiheesta