250 000 sähköautoa ja joustava energiankulutus – näihin tarpeisiin Caruna uudistaa sähkönsiirtoverkkoaan

250 000 sähköautoa ja joustava energiankulutus – näihin tarpeisiin Caruna uudistaa sähkönsiirtoverkkoaan

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee tänään älyverkkotyöryhmän väliraportin työstä, jossa kehitetään joustavaa ja asiakaslähtöistä sähköjärjestelmää. Caruna on työryhmässä mukana ja korostaa toimivaa kokonaisratkaisua, joka on rakennettu sähkönkäyttäjien lähtökohdista. Tähän tähtää myös Carunan käynnissä oleva vuosikymmenen kestävä sähköverkon uudistushanke.

Hankkeessa sähkönsiirtoverkko saneerataan siten, että se palvelee asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet pitkälle tulevaisuudessa.

”Teknisesti Carunan verkko mahdollistaa nähtävissä olevan kehityksen. Jo nyt tiedetään, että Suomessa tavoitellaan 250 000 sähköauton rajaa vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan energian pientuotantokapasiteetti tuplaantui verkossamme viime vuoteen verrattuna, ja sähköverkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien kasvu vain kiihtyy", älyverkkotyöryhmän työhön Carunasta osallistuva kehityspäällikkö Bengt Söderlund kertoo.

Caruna sähköistää Suomea omilla verkkoalueillaan uudelleen ja korvaa vuosikymmeniä sitten rakennetun, teknisen käyttöikänsä päässä olevan verkon modernilla. Saneeraus parantaa sähkönjakelun luotettavuutta ja samalla ennakoidaan tulevaisuuden tarpeita.

"Paljon on myös vielä muita, tuntemattomampia kehityssuuntia, joita nyt ennakoimme. Perspektiivin asiaan antaa muutos, joka Suomen nykyisen sähkönsiirtoverkon rakentamisesta 60- ja 70-luvuilla tähän päivään on nähtävissä. Energiankulutus on moninkertaistunut, ja digitaalisuus on vienyt sähkönsiirron laatuvaatimukset aivan eri tasolle kuin Suomea sähköistettäessä”, Söderlund valottaa.

Asiakkaille vaihtoehtoja joustavaan kulutukseen

Energiajärjestelmän kestävyys on keskeinen ratkottava asia myös sähköverkkoyhtiöissä.

 ”Pyrimme omalta osaltamme tuomaan ratkaisun siihen, että sähkö saadaan riittämään vuoden jokaisena hetkenä kaikille tarvitseville. Suomessa sähköverkko toimii jo nykyisellään kaksisuuntaisesti ja Carunan verkonparannusohjelma mahdollistaa esimerkiksi virtuaalivoimalaitosten tai sähköautojen akkujen valjastamisen energialähteiksi saumattomasti. Esimerkiksi näillä keinoilla sähköjärjestelmä pystyttäisiin säilyttämään häiriöttömänä silloinkin, kun kulutushuiput uhkaavat ylittää tuotannon”, Söderlund jatkaa.

Sähkön kulutusta voidaan tasata jo nykyisillä ratkaisuilla. Yösähkö on yksi perinteinen esimerkki kulutuksen jaksottamisesta eri vuorokaudenaikoihin.  Älyverkkokehitys vie mahdollisuudet uudelle tasolle. Carunan mukaan optimaalisinta olisi, että asiakkaalla olisi mahdollisimman monia vaihtoehtoja omaan tilanteeseen parhaiten sopivan vaihtoehdon valitsemiseksi.

”Nykyaikaisten sähkömittareiden ja niihin perustuvien palvelujen ansiosta sähkönkäyttäjät voivat itse määritellä sähkön kulutustason tai päättää, mihin aikaan käyttää sähköä esimerkiksi lämmitykseen tai lämminvesivaraajaan, ja ohjata sitä kautta omaa kulutustaan. Samalla tavalla on mahdollista määritellä, millä hintatasolla esimerkiksi tuottamansa aurinkoenergian on valmis myymään muiden käyttöön. Tulevaisuus on täynnä mielenkiintoisia haasteita ja olemme mielellämme mukana ratkomassa niitä”, Söderlund toteaa.

Älyverkkotyöryhmän kaksivuotinen työ jatkuu ja Caruna osallistuu työskentelyyn asiakasnäkökulmasta. Kokonaisratkaisua haetaan yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa perusteellisen valmistelun pohjalta, jossa jokainen osa-alue käydään tarkkaan läpi.

 

 

Lue lisää aiheesta