Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Mikä on sähkönsiirtoyhtiö?

Sähkön siirrosta tuottajalta sähkön käyttäjälle huolehtii aina paikallinen sähkönsiirtoyhtiö kuten Caruna. Sähkönsiirron lisäksi vastaamme alueemme sähköverkoston kunnossapidosta ja rakentamisesta, kehittämisestä, vikapäivystyksestä sekä sähkönkulutuksen mittauksesta.

Sähkönsiirron hinnoittelu on yhtiökohtainen, ja hintoihin vaikuttavat muun muassa paikallisen verkon olosuhteet. Siirtohinnoittelua valvoo Energiavirasto.

Asiakaspalvelu

Miten saan yhteyden asiakaspalveluunne?

Löydät asiakaspalvelumme yhteystiedot täältä.

Miten ilmoitan muuttuneista yhteystiedoistani?

Jos yhteystietosi muuttuvat, sinun kannattaa ilmoittaa uudet yhteystietosi asiakaspalveluumme mahdollisimman pian. 

Laskutus ja hinnoittelu 

Vaihdoin sähkönmyyjää, miksi saan laskun Carunalta?

Olet vaihtanut sähkönmyyjää, et sähkönsiirtoyhtiötä. Sähkön siirtää ja laskuttaa aina paikallinen sähkönsiirtoyhtiö kuten Caruna. Sähkönsiirtoyhtiötä ei voi vaihtaa. Niitä on kullakin alueella vain yksi, koska rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ja ylläpitäminen ei ole taloudellisesti järkevää.

Miksi en voi kilpailuttaa sähkönsiirtoa? Miten voin kilpailuttaa sähkönmyynnin?

Sähköverkko muodostaa niin kutsutun luonnollisen monopolin, koska rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ja ylläpitäminen ei ole taloudellisesti järkevää. Tämän vuoksi asiakkaat eivät voi kilpailuttaa sähkönsiirtoyhtiöitä.

Siirtomaksuilla Caruna huolehtii sähkön siirtämisestä tuottajalta kuluttajalle, sähköverkon rakentamisesta, kunnossapidosta, kehittämisestä, sähkönmittauksesta ja ympärivuorokautisesta vikapäivystyksestä. Sähkönsiirron hinnoittelun valvonnasta vastaa Energiavirasto. Sähkönsiirtoyhtiöltä edellytetään asiakkaiden tasapuolista kohtelua, ja tästä syystä hinnat ovat kaikille asiakkaillemme hinnastomme mukaisia. Katso hinnastomme ja hintojen muodostumisen perusteet.

Voit vertailla sähkönmyynnin hintoja Energiaviraston sivustolla.

Voinko nähdä laskuni netissä?

Tällä hetkellä emme tarjoa tällaista palvelua, mutta kehitämme palveluita jatkuvasti.

Voit seurata sähkönkulutustasi energiaseurantapalvelussamme.

Miten sähkönsiirtoyhtiöiden hinnoittelua valvotaan?

Energiavirasto valvoo kaikkia suomalaisia sähkönsiirtoyhtiöitä ja varmistaa sähkönkäyttäjille kohtuulliset hinnat ja hyvälaatuisen energiantoimituksen.

Mistä tiedän minkä siirtotuotteen valitsen?

Voit valita omiin tarpeisiisi sopivan siirtotuotteen ja halutessasi vaihtaa tuotetta kerran vuodessa. Vaihtamisesta ei tule sinulle lisäkustannuksia. 

Ota yhteyttä sähköurakoitsijaan, joka auttaa sinua siirtotuotteen valinnassa. Myös asiakaspalvelumme voi auttaa sinua valitsemaan tarkoitukseesi sopivan siirtotuotteen.

Miksi yöohjattujen sähkölaitteiden käynnistysaikoja on muutettu Caruna Espoo Oy:n alueella?

Yhtenäistimme Yö-, Kausi- ja Tehotuotteidemme aikajaottelua 1.3.2016 alkaen. Muutoksesta johtuen päivitimme myös kuormanohjausryhmien alkamisajat. Jos kuormanohjauksesi oli aiemmin käynnistynyt klo 21, se käynnistyy muutoksen jälkeen tuntia myöhemmin eli klo 22. 

Kuormanohjausryhmien muutos koski Caruna Espoo Oy:n aluetta. Caruna Espoo Oy toimii Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Joensuussa.

Mitä tarkoittavat yli- ja alijäämä?

Suomessa Energiavirasto valvoo Carunan toimintaa, kehittämistyötä ja sähkönhinnoittelua. Yksi valvontajakso kestää neljä vuotta, jonka ajalle sähkönsiirrosta saatavalle tuotolle määritellään tietty raja.

Jos jakson aikana kertynyt tuotto ylittää valvontamenetelmien salliman määrän, puhutaan silloin ylijäämästä eli tuottoa on käytössä odotettua enemmän. Jos puolestaan nelivuotisen jakson toteutunut tuotto jää alle, on kyse alijäämästä.

Vaikka pyrimme välttämään huomattavaa ali- tai ylijäämää, sähkösiirtoyhtiöiden vuosittaisten kulujen ennustaminen etukäteen on hankalaa. Kuluihin vaikuttavia tekijöitä on paljon kuten sääolot. Ali- ja ylijäämän syntyminen on valvontamallissa normaalia, ja huomioimme ne seuraavan valvontajakson hinnoittelussa.

Energiavirasto valvoo kaikkia suomalaisia sähkönsiirtoyhtiöitä ja varmistaa käyttäjille kohtuulliset hinnat ja hyvälaatuisen energiantoimituksen.

Sähkökatkot ja niiden korvaukset

Miten ilmoitan sähkökatkosta?

Jos asia on kiireellinen, soita maksuttomaan vikapalvelunumeroomme 0800 195011 (24 h). Kiireettömät ilmoitukset voit tehdä täyttämällä vikailmoituslomakkeen.

Miksi sähköt ovat ajoittain pois ja sähköverkossa on paljon lyhyitä katkoja?

Sähköt katkeavat jakeluverkosta yleensä vikatilanteen vuoksi. Vikoja aiheuttavat esimerkiksi myrskyt, ukkonen ja puihin kerääntyneet lumikuormat. Myös eläimet, kuten linnut ja oravat, voivat aiheuttaa sähkökatkon. Sähköt voidaan joutua katkaisemaan myös suunnitellusti huolto- ja korjaustöiden ajaksi. 

Lyhyet sähkökatkot eli räpsyt johtuvat yleensä sähköverkon suojausautomatiikasta, joka keskeyttää sähkönjakelun hetkeksi tulipalon ja hengenvaaran välttämiseksi. Suojausautomatiikka pyrkii palauttamaan sähköt saman tien ja mikäli vika ei poistu, järjestelmä kokeilee palautusta uudelleen muutaman minuutin kuluttua. Jos vika ei tämän jälkeen ole poistunut, sähkönjakelu keskeytyy pidemmäksi aikaa. 

Laajoissa korjaustöissä voidaan vikaa selvitettäessä ja korjatessa joutua katkaisemaan ja kytkemään uudelleen vian piirissä olevien asiakkaiden sähkön saanti useitakin kertoja.

Meillä valot vilkkuvat, kun naapuri käyttää klapikonetta, painepesuria, kuivaa viljaa tms. Miksi Caruna ei vahvista verkkoa riittävästi?

Paljon virtaa tarvitsevien laitteiden käynnistys samanaikaisesti muun sähkönkäytön kanssa voi aiheuttaa sähköverkolle liian suuren kuormituksen, mikä saa valot välkkymään. Välkyntä ja jännitekuopat eivät kuitenkaan riko standardin mukaisia laitteita. 

Asiakkaan sähköverkko on rakennettu sovitun liittymäkoon mukaisesti. Joskus laitteen käynnistysvirta ylittää sovitun liittymäkoon. 

Jakeluverkon vahvistaminen yksittäisen häiriötä aiheuttavan laitteen vuoksi ei ole järkevää. Jos sähköverkkoa vahvistetaan, korjaamisen kustannukset ovat häiriön aiheuttajan vastuulla.

Kannattaako minun varautua sähkökatkoon esimerkiksi varavoimalaitteella?

Sähkökatkoon kannattaa ehdottomasti varautua. Se on tärkeää erityisesti, jos taloudessasi on vanhuksia tai pieniä lapsia. Lue varautumisvinkkimme

Voinko saada Carunalta ilmoituksia sähkökatkoista?

Kyllä. Caruna Sähkövahti lähettää viestin keskijänniteverkon työ- ja vikakeskeytyksistä tekstiviestillä tai sähköpostitse. Voit ottaa käyttöösi maksuttomat Caruna Sähkövahti -ilmoitukset tai soittaa asiakaspalveluumme. Perinteiset postikortti-ilmoitukset poistuvat käytöstä, kun olet tilannut Caruna Sähkövahti –sähkökatkoilmoitukset.

Saanko Carunalta korvauksen lyhyiden sähkökatkojen aikana hajonneista laitteista?

Nykyaikaisten laitteiden tulee kestää normaalit sähkön pois- ja päällekytkennät, joten emme maksa korvauksia niistä aiheutuneista vahingoista. Jos laite rikkoutuu tavanomaisessa jännitteen pois- tai päällekytkennässä, on laite suojaustasoltaan riittämätön tai se on muutoin vaurioitunut. 

Sähköliittymät

Milloin tarvitsen sähköliittymän?

Tarvitset sähköliittymän, kun rakennat. Sähköliittymällä saat oikeuden liittyä sähköverkkoon, sähköt tonttisi rajalle saakka sekä perustan sähkösopimuksen tekemiseen. Lisäksi tarvitset sähköurakoitsijan, joka asentaa tontillesi sähköpääkeskuksen ja liittymisjohdon, jolla talosi sähköt kytketään Carunan jakeluverkkoon.

Ota meihin yhteyttä heti rakentamisen aloitusvaiheessa, jotta saat sähköt tontillesi hyvissä ajoin.

Lue lisää sähköliittymän hankkimisesta.

Olen ostanut kiinteistön ja olen sähköliittymän uusi omistaja. Mitä minun tulee ilmoittaa sähköyhtiölle?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, ja teemme sähköliittymälle omistajanvaihdoksen. Tarvittaessa pyydämme sinua toimittamaan meille dokumentin, jolla omistajanmuutoksen voi todentaa. Voit myös täyttää omistajanmuutoslomakkeen

Sähköverkon rakentaminen

Miten valitsette alueet, joilla kunnostatte sähköverkkoa?

Haluamme rakentaa ja uudistaa sähköverkkoamme niin, että se palvelee asiakkaitamme luotettavasti nyt ja tulevaisuudessa. 

Teemme toimitusvarmuusinvestoinnit asiakasvaikutuksen mukaan järjestyksessä, josta asiakkaamme hyötyvät eniten. Toimenpiteet kohdistetaan ensin alueille, joilla asiakastiheys ja siirrettävän sähkön määrä ovat suurimpia. 

Tavoitteenamme on, että asiakas hyötyy verkon uusimisesta niin, että keskeytykset ja katkot vähenevät ja lyhentyvät ja vastaavat sähkömarkkinalain tavoitetasoja.

Mistä saan tietoa alueellani tehtävistä verkonrakennustöistä?

Tiedotamme käynnistyvistä projekteista paikallisissa ja alueellisissa medioissa. Projektin edistymistä voit seurata projektikartaltamme

Mitä Caruna tekee vanhalle sähköverkkomateriaalille?

Edellytämme kaikilta urakoitsijoiltamme, että he toimittavat vanhan materiaalin Kuusakoski Oy:lle kierrätettäväksi. Katso lisää tältä videolta