Näin tuotat oman sähkösi

Pientuotanto

Pientuotanto on askel ammattimaisempaan sähköntuotantoon

Pientuotannolla tarkoitetaan mikrotuotantoa suurempaa tuotantolaitteistoa, kuten useita kymmeniä metrejä korkeaa tuulivoimalaa tai rakennuksen peittävää aurinkovoimalaa. Pientuotannosta saatava sähkön määrä on mikrotuotantoa suurempi. Pientuotannoksi luetaan sähköntuotantolaitteet, joiden sähköntuotantokapasiteetti on yli 100 kVA ja alle 2 MVA. Yleisimmin sähköä tuotetaan pienimuotoisesti aurinkoenergialla ja tuulivoimalla, mutta myös pienvesivoimalla, pien-CHP:llä ja biokaasulla.

Kun alat suunnitella omaa sähköntuotantoa, sinun on hyvä tiedostaa, että olet tekemässä pitemmän tähtäimen energiaratkaisua. Pientuotannon aloittamiseen liittyy paitsi kulu/tuotto-laskelmien tekeminen, myös joukko teknisiin ratkaisuihin ja sähköturvallisuuteen liittyviä seikkoja.

Pientuotannon liittäminen sähköverkkoon etenee vaiheittain seuraavasti:

ALUSTAVA ARVIOINTI

Kun suunnittelet pientuotannon liittämistä sähköverkkoon, ota yhteyttä Carunan asiantuntijoihin osoitteeseen tuotantokyselyt@caruna.fi. Kerro viestissäsi

 • yhteystietosi
 • tiedot hankkeen sijainnista ja suunnitellusta liittymistehosta
 • tiedot hankkeen tuotantomuodosta
 • anna tarvittaessa lisätietoja myös aikataulusta, kaavoituksesta ja hankkeeseen liittyvistä lupa-asioista.

Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä ja sovimme yhdessä jatkotoimenpiteistä. Kysymme tarkempia tietoja hankkeesta ja käymme kanssasi läpi alustavia vaihtoehtoja sähköverkkoon liittämiseksi:

 • Liittämiskohdan toteuttaminen nykyiseen sähköverkkoon
 • Nykyisen sähköverkon vahvistaminen tai laajentaminen
 • Liittymistehon vaikutus tekniseen toteutukseen ja kustannuksiin
 • Karkea arvio kustannuksista ja aikataulusta

Alustava arviointi ei sido kumpaakaan osapuolta. Se käydään vapaamuotoisesti puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. 

LIITETTÄVYYS- JA KUSTANNUSARVIO

Kun pientuotantohanke etenee suunnitteluvaiheeseen, teemme kirjallisen liitettävyys- ja kustannusarvion. Arvio on tarkoitettu suunnittelun ja julkisen lupamenettelyn tueksi.

Kirjallinen arvio sisältää arviot liitettävyydestä, teknisestä toteutuksesta ja hankkeen kustannuksista. Se perustuu ilmoittamiisi lähtötietoihin sekä sähköverkon senhetkiseen kulutus- ja tuotantorakenteeseen. Kustannusarvio tehdään Energiaviraston määrittämien yksikköhintojen pohjalta.

Liitettävyys- ja kustannusarviolla ei ole ennalta määriteltyä voimassaoloaikaa. Jos hankkeen suunnitelmat tai sähköverkon kulutus- ja tuotantorakenne muuttuvat, verkkoliitynnän teknistä toteutusta saatetaan joutua arvioimaan uudelleen. Verkon kapasiteettia ei ole mahdollista varata etukäteen.

LIITTYMISTARJOUS JA -SOPIMUS

Sitova liittymistarjous on tarkoitettu investointipäätöksen tekemiseen.

Liittymistarjous

 • on kirjallinen sitoumus pientuotannon liittämiseksi jakeluverkkoon
 • varaa kapasiteetin verkosta tarjouksen voimassaoloajaksi, tyypillisesti 1-2 kuukaudeksi. Varaus raukeaa, jos liittymissopimusta ei tässä ajassa tehdä
 • sisältää päätason teknisen toteutuksen (esim. liittämisen edellyttämä jakeluverkon vahvistaminen tai laajentaminen) sekä kustannusarvion (sisältäen välittömät liittämiskustannukset sekä mahdollisen kapasiteettivarausmaksun). Lopullinen liittymismaksu määräytyy toteutuneiden kustannusten mukaan.

Liittymissopimuksessa

 • sovitaan pientuotannon liittämisestä jakeluverkkoon
 • määritellään liittymispiste, suurin sallittu liittymisteho sekä muut liittymisehdot
 • arvioidaan liittymismaksun suuruus sekä liittymän rakentamisaikataulu

LIITTYMÄN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO

Pientuottajana vastaat liittymisjohdon rakentamisesta pientuotantolaitteistolta liittymispisteeseen. Sovi kanssamme pientuotannon käyttöönotosta ja toimita vaadittavat dokumentit.

Ilmoita Carunalle

 • käyttämäsi urakoitsija, sähkötöiden johtaja sekä käytönjohtaja
 • liittymisjohdon tarkka sijainti ja tekniset tiedot

Vastaamme Carunalla sähköverkon rakentamisesta liittymispisteeseesi ja kytkemme liittymisjohdon sähköverkkoon, kun liittymä ja liittymisjohto ovat valmiit ja kytkeminen voidaan suorittaa turvallisesti.