Näin tuotat oman sähkösi

Mikrotuotanto

Mikrotuotannolla sähköä oman kodin tarpeisiin

Mikrotuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantolaitteistoa, kuten aurinkopaneeliryhmää tai tuulivoimalaa, jonka yhteisteho on enintään 100 kVA. Mikrotuotannolle on tyypillistä, että tuotettu sähkö kulutetaan kodin omissa sähkölaitteissa tai sähkölämmityksessä.

Aurinkosähköjärjestelmä

Invertteri muuttaa aurinkopaneelien tuottaman tasavirran vaihtovirraksi sekä huolehtii suojauksesta. Invertterin ja sähköpääkeskuksen välissä sijaitsevalla vaihtovirtapiirin turvakytkimellä aurinkovoimala voidaan tarvittaessa erottaa sähköverkosta. Turvakytkin asennetaan yleensä kiinteistön ulkoseinälle, vapaasti meidän saatavillemme.
Sähköpääkeskukselta (tai ryhmäkeskukselta) aurinkosähkötuotanto jakautuu kiinteistön käyttöön. Varoituskyltit kiinteistöllä ilmoittavat tuotantolaitteistosta ja opastavat aurinkovoimalan irtikytkemisestä.
Kiinteistön sähkömittarilla mittaamme jakeluverkkoon syötetyn ylijäämäsähkön määrän, kun aurinkosähkötuotanto ylittää hetkellisesti kiinteistön sähkönkulutuksen.

Mikrotuotanto voidaan yleensä liittää olemassa olevan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen eikä Carunan sähköverkkoa tarvitse vahvistaa. Tällöin edellytyksenä on, että liitettävä tuotantoteho on pienempi kuin sähkönkäyttöpaikan liittymisteho eikä mikrotuotanto aiheuta yli 4 % jännitteen muutosta liittämiskohdassa ja sähkön laatu liittämiskohdassa pysyy aina standardin SFS-EN 50160 rajoissa. Voimme joutua vahvistamaan sähköverkkoa, jos liittymispisteen oikosulkuvirta ei ole riittävä liitettävään tuotantotehoon nähden. Mahdolliset verkonvahvistustoimet on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Suosittelemme, että varmistat yli 10 kVA mikrotuotannon liitettävyyden sähköverkkoon meiltä ennen hankintaa.

Jos sähköntuotanto ylittää kulutuksesi, sinun tulee myydä ylijäämäsähkö valitsemallesi sähkönmyyntiyhtiölle. Löydät ylijäämäsähköä ostavia sähkönmyyntiyhtiöitä esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämästä sähkön hintavertailupalvelusta sahkonhinta.fi.

TUOTANTOLAITTEISTON JA LUPIEN HANKINTA

Varmistathan ennen tuotantolaitteiston hankintaa, että laitteisto ja sen liitäntätapa soveltuvat Carunan jakeluverkkoon. Voit varmistaa soveltuvuuden ennen hankintaa lähettämällä tuotantolaitteiston tiedot sähköpostilla osoitteeseen tuotantokyselyt@caruna.fi. Usein myös laitemyyjät ja sähköurakoitsijat osaavat kertoa, sopiiko kyseinen tuotantolaitteisto erotuskytkimineen liitettäväksi juuri Carunan jakeluverkkoon.

Sähköntuotantolaitteisto kannattaa mitoittaa kesäkuukausien kulutuksen mukaan siten, että voit hyödyntää kaiken tuottamasi sähkön itse. Näet oman tuntitasoisen sähkönkulutustietosi Carunan energiaseurantapalvelussa caruna.fi/energiaseuranta. Mikäli tuotantoa on reilusti enemmän kuin kulutusta, verkkojännite saattaa nousta yli sähköturvallisuusstandardin sallitun arvon, jolloin tuotantolaitteiston tehontuotto rajoittuu alle maksimin. Arvio tuotantolaitteiston suositellusta maksimitehosta riippuu sähkönkäyttöpaikan liittämiskohdan oikosulkuvirrasta. Jos tuotantolaitteisto sijaitsee kauempana liittämiskohdasta, suositeltu maksimiteho pienenee oikosulkuvirran mukaisesti. Neuvomme mielellämme tuotantolaitteiston maksimitehon mitoittamisessa.

Alla on esitelty vaatimuksia, jotka tuotantolaitteiston on täytettävä.

  • Tuotantolaitteiston on täytettävä Energiateollisuus ry:n suosituksen (tekninen liite 1) tekniset vaatimukset, saksalaisen vaatimusdokumentin VDE-AR-N 4105:2011-08 suojaustekniset vaatimukset tai mikrotuotantostandardin EN50438 vaatimukset Suomen asetusarvoilla.
  • Tuotantolaitteiston (mukaan lukien verkkolaite) on oltava erotettavissa Carunan jakeluverkosta erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, johon Carunalla on vapaa pääsy (esim.talon ulkoseinällä, ei lukitussa tilassa).
  • Liittymän sähkökeskuksilla ja tuotantolaitteistolla on oltava varoituskyltti takasyöttövaarasta ja opastus tuotannon irtikytkemiselle.

Tuotantolaitokset on liitettävä sähköverkkoon standardin mukaisilla liitännäisillä. Niin sanotut töpseli- ja pistokeliitännäiset tuotantolaitokset eivät täytä sähköasennusstandardia (SFS6000) eikä niitä saa liittää sähköverkkoon.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sallii sinun asentaa aurinkosähköjärjestelmän ilman kunnan myöntämää toimenpide- tai rakennuslupaa. Tarvitset toimenpideluvan, jos asennat tai rakennat kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkosähköjärjestelmän. Suuret aurinkovoimalat saattavat toimenpideluvan sijasta edellyttää rakennuslupaa. Rakennus- tai toimenpideluvan mahdollisen tarpeen voit selvittää oman kuntasi rakennusvalvontaviranomaisilta.

Kun olet hankkimassa kiinteistöösi mittavaa aurinkosähköjärjestelmää, pelastusviranomaiset toivovat, että myös heidän näkemyksensä otettaisiin huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

TUOTANTOLAITTEISTON KÄYTTÖÖNOTTO

Tuotantolaitteiston saa kytkeä sähköverkkoon Carunan luvalla. Sähköurakoitsijasi lähettää tuotantolaitteiston tiedot Carunalle yleistietolomakkeella caruna.fi/yleistietolomake.  Kun olemme varmistaneet laitteistosi liitettävyyden sähköverkkoon, annamme urakoitsijallesi kytkentäluvan.

Sähkölaitteistoa on muistettava pitää kunnossa myös kytkennän jälkeen.

Tuotantolaitteiston on täytettävä tekniset vaatimukset ja sähköturvallisuuteen liittyvät vaatimukset, jotta laitteisto ei aiheuttaisi vaaraa eikä kohtuutonta häiriötä sinulle tai muille sähkönkäyttäjille. Mikäli tuotantolaitteisto ei käytössä täytä vaatimuksia tai aiheuttaa hengenvaaraa, laitteiston haltija on vastuussa laitteiston aiheuttamista vahingoista. Tuotantolaitteisto tulee varustaa sopivilla suojalaitteilla, joilla estetään laitteiston rikkoutuminen verkon häiriötilanteissa sekä estetään turvallisuus- ja sähkönlaatuongelmat. Tuotantolaitteiston aiheuttaessa häiriöitä sähköverkkoon laitteiston rinnankäyttöoikeus verkossa voidaan evätä kunnes laitteisto toimii sallituissa häiriörajoissa.

SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUSOPIMUS JA SÄHKÖNMITTAUS

Kun olet valinnut tuotannon ylijäämäsähkön ostajaksi sähkönmyyntiyhtiön ja kun tämä on ilmoittanut asiasta meille, lähetämme sinulle sähköntuotannon verkkopalvelusopimuksen. Sähköntuotannon verkkopalvelusopimus oikeuttaa sinut syöttämään tuottamaasi sähköä yleiseen jakeluverkkoon ja myymään ylijäämäsähkösi sähkönmyyntiyhtiölle. veloitamme jakeluverkkoon syöttämästäsi sähköstä hinnaston mukaisen siirtomaksun 0,62 euroa/MWh (alv 24 %).

Tämän jälkeen pääset seuraamaan tuotannon ylijäämäsähkön tuntitasoista mittaustietoa myös Carunan energiaseurantapalvelussa caruna.fi/energiaseuranta. Sähkömittaria ei tarvitse vaihtaa, sillä mittaamme ylijäämäsähkön määrän nykyisen sähkömittarisi kautta. Toimitamme mittaustiedon myös sähkönmyyntiyhtiöllesi.

Sähkömittarimme netottavat vaiheiden välisen tuotannon ja kulutuksen hetkellisesti ns. Ferraris-mittausperiaatteella, jossa kolmen eri vaiheen tuotanto ja kulutus lasketaan ensin yhteen ja vasta sen jälkeen rekisteröidään tuotettu ja kulutettu sähkö. Mittari mittaa kulutuksen ja tuotannon omille rekistereilleen. Kun vaikkapa yhdellä vaiheella on tuotantoa ja kahdella muulla vaiheella on kulutusta, mittari netottaa nämä reaaliaikaisesti mittausajanhetkellä. Seuraavalla mittausajanhetkellä tilanne voi olla toinen, ja mittausajanhetket eivät enää netotu keskenään. Tästä johtuen myös Carunan energiaseurantapalvelussa samalla tunnilla voi näkyä sekä kulutusta että tuotantoa, kun kulutus ja tuotanto vaihtelevat tunnin sisällä.

Tämän kaltainen mittaustapa on eduksi myös siinä tapauksessa, että tuotantolaitteistosi on varustettu yksivaiheisella verkkoinvertterillä, sillä yhdelle vaiheelle kytketty tuotanto summautuu hetkellisesti kahden muun vaiheen kulutuksen kanssa. Pystyt käyttämään tuottamaasi sähköä joka hetki oman kokonaiskulutuksesi hyväksi ja välttymään samassa suhteessa sähkön ostamiselta jakeluverkosta.