Näin tuotat oman sähkösi

Mikrotuotanto

Mikrotuotannolla sähköä oman kodin tarpeisiin

Mikrotuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettyä sähköntuotantolaitteistoa, kuten aurinkopaneeliryhmää tai tuulivoimalaa, jonka yhteisteho on enintään 100 kVA. Mikrotuotannolle on tyypillistä, että tuotettu sähkö kulutetaan kodin omissa sähkölaitteissa tai sähkölämmityksessä.

Mikrotuotanto voidaan yleensä liittää olemassa olevan sähkönkäyttöpaikan yhteyteen eikä Carunan jakeluverkkoa tarvitse vahvistaa. Tällöin edellytyksenä on, että liitettävä tuotantoteho on pienempi kuin sähkönkäyttöpaikan liittymisteho. Esimerkiksi 3x25 ampeerin sähkönkäyttöpaikkaan voidaan liittää enintään 17 kVA tuotantolaitteisto. Verkkoa voidaan kuitenkin joutua vahvistamaan jos tuotantoteho ylittää nykyisen liittymän koon. Mahdolliset verkonvahvistustoimet on otettava huomioon suunnitteluvaiheessa.

Jos sähköntuotanto ylittää kulutuksesi, sinun tulee myydä ylijäämäsähkö valitsemallesi sähkönmyyntiyhtiölle.  Löydät ylijäämäsähköä ostavia sähkönmyyntiyhtiöitä esimerkiksi Energiaviraston ylläpitämästä sähkön hintavertailupalvelusta sahkonhinta.fi.

Olemme tehneet mikrotuotantolaitteiston liittämisestä mahdollisimman helppoa. Alla näet miten tuotantolaitteiston hankinta ja liittäminen etenee vaiheittain sekä lisätietoa eri vaiheista.

Tuotantolaitteiston ja lupien hankinta

Varmistathan ennen tuotantolaitteiston hankintaa, että laitteisto ja sen liitäntätapa soveltuvat Carunan jakeluverkkoon. Voit varmistaa soveltuvuuden ennen hankintaa lähettämällä tuotantolaitteiston tiedot sähköpostilla osoitteeseen tuotantokyselyt@caruna.fi. Usein myös laitemyyjät ja sähköurakoitsijat osaavat kertoa, sopiiko kyseinen tuotantolaitteisto erotuskytkimineen liitettäväksi juuri Carunan jakeluverkkoon.

Sähköntuotantolaitteisto kannattaa mitoittaa kesäkuukausien kulutuksen mukaan siten, että voit hyödyntää kaiken tuottamasi sähkön itse. Näet oman tuntitasoisen sähkönkulutustietosi Carunan energiaseurantapalvelussa caruna.fi/energiaseuranta. Mikäli tuotantoa on reilusti enemmän kuin kulutusta, verkkojännite saattaa nousta yli sähköturvallisuusstandardin sallitun arvon, jolloin tuotantolaitteiston tehontuotto rajoittuu alle maksimin. Arvio tuotantolaitteiston suositellusta maksimitehosta riippuu sähkönkäyttöpaikan liittämiskohdan oikosulkuvirrasta. Jos tuotantolaitteisto sijaitsee kauempana liittämiskohdasta, suositeltu maksimiteho pienenee oikosulkuvirran mukaisesti. Neuvomme mielellämme tuotantolaitteiston maksimitehon mitoittamisessa.

Alla on esitelty vaatimuksia, jotka tuotantolaitteiston on täytettävä.

  • Tuotantolaitteiston on täytettävä Energiateollisuus ry:n suosituksen (tekninen liite 1) tekniset vaatimukset, saksalaisen vaatimusdokumentin VDE-AR-N 4105:2011-08 suojaustekniset vaatimukset tai mikrotuotantostandardin EN50438 vaatimukset Suomen asetusarvoilla.
  • Tuotantolaitteiston (mukaan lukien verkkolaite) on oltava erotettavissa Carunan jakeluverkosta erillisellä lukittavalla erotuskytkimellä, johon Carunalla on vapaa pääsy (esim.talon ulkoseinällä, ei lukitussa tilassa).
  • Liittymän sähkökeskuksilla ja tuotantolaitteistolla on oltava varoituskyltti takasyöttövaarasta ja opastus tuotannon irtikytkemiselle.

Tuotantolaitokset on liitettävä sähköverkkoon standardin mukaisilla liitännäisillä. Niin sanotut töpseli- ja pistokeliitännäiset tuotantolaitokset eivät täytä sähköasennusstandardia (SFS6000) eikä niitä saa liittää sähköverkkoon.

Lisäksi on hyvä selvittää kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta mahdollinen rakennus- tai toimenpideluvan tarve.

 

Tuotantolaitteiston käyttöönotto

Tuotantolaitteiston saa kytkeä sähköverkkoon Carunan luvalla. Sähköurakoitsijasi lähettää tuotantolaitteiston tiedot Carunalle yleistietolomakkeella caruna.fi/yleistietolomake.  Kun olemme varmistaneet laitteistosi liitettävyyden sähköverkkoon, annamme urakoitsijallesi kytkentäluvan.

Sähkölaitteistoa on muistettava pitää kunnossa myös kytkennän jälkeen.

Tuotantolaitteiston on täytettävä tekniset vaatimukset ja sähköturvallisuuteen liittyvät vaatimukset, jotta laitteisto ei aiheuttaisi vaaraa eikä kohtuutonta häiriötä sinulle tai muille sähkönkäyttäjille. Mikäli tuotantolaitteisto ei käytössä täytä vaatimuksia tai aiheuttaa hengenvaaraa, laitteiston haltija on vastuussa laitteiston aiheuttamista vahingoista. Tuotantolaitteisto tulee varustaa sopivilla suojalaitteilla, joilla estetään laitteiston rikkoutuminen verkon häiriötilanteissa sekä estetään turvallisuus- ja sähkönlaatuongelmat. Tuotantolaitteiston aiheuttaessa häiriöitä sähköverkkoon laitteiston rinnankäyttöoikeus verkossa voidaan evätä kunnes laitteisto toimii sallituissa häiriörajoissa

Sähköntuotannon verkkopalvelusopimus ja sähkönmittaus

Kun olet valinnut tuotannon ylijäämäsähkön ostajaksi sähkönmyyntiyhtiön ja kun tämä on ilmoittanut asiasta meille, lähetämme sinulle sähköntuotannon verkkopalvelusopimuksen. Sähköntuotannon verkkopalvelusopimus oikeuttaa sinut syöttämään tuottamaasi sähköä yleiseen jakeluverkkoon ja myymään ylijäämäsähkösi sähkönmyyntiyhtiölle. veloitamme jakeluverkkoon syöttämästäsi sähköstä hinnaston mukaisen siirtomaksun 0,62 euroa/MWh (alv 24 %).

Tämän jälkeen pääset seuraamaan tuotannon ylijäämäsähkön tuntitasoista mittaustietoa myös Carunan energiaseurantapalvelussa caruna.fi/energiaseuranta. Sähkömittaria ei tarvitse vaihtaa, sillä mittaamme ylijäämäsähkön määrän nykyisen sähkömittarisi kautta. Toimitamme mittaustiedon myös sähkönmyyntiyhtiöllesi.

Sähkömittarimme netottavat vaiheiden välisen tuotannon ja kulutuksen hetkellisesti ns. Ferraris-mittausperiaatteella, jossa kolmen eri vaiheen tuotanto ja kulutus lasketaan ensin yhteen ja vasta sen jälkeen rekisteröidään tuotettu ja kulutettu sähkö. Mittari mittaa kulutuksen ja tuotannon omille rekistereilleen. Kun vaikkapa yhdellä vaiheella on tuotantoa ja kahdella muulla vaiheella on kulutusta, mittari netottaa nämä reaaliaikaisesti mittausajanhetkellä. Seuraavalla mittausajanhetkellä tilanne voi olla toinen, ja mittausajanhetket eivät enää netotu keskenään. Tästä johtuen myös Carunan energiaseurantapalvelussa samalla tunnilla voi näkyä sekä kulutusta että tuotantoa, kun kulutus ja tuotanto vaihtelevat tunnin sisällä.

Tämän kaltainen mittaustapa on eduksi myös siinä tapauksessa, että tuotantolaitteistosi on varustettu yksivaiheisella verkkoinvertterillä, sillä yhdelle vaiheelle kytketty tuotanto summautuu hetkellisesti kahden muun vaiheen kulutuksen kanssa. Pystyt käyttämään tuottamaasi sähköä joka hetki oman kokonaiskulutuksesi hyväksi ja välttymään samassa suhteessa sähkön ostamiselta jakeluverkosta