Fel och störningar

Elavbrott

Elavbrott på kartan >

Vi strävar efter säker eldistribution med så få störningar som möjligt

Elens leveranssäkerhet dvs. mängden och längden av elavbrott är definierade i branschrekommendationerna. Vi strävar efter att garantera en så störningsfri elleverans som möjligt men det är inte alltid möjligt.

Om du exempelvis av hälsoskäl är beroende av kontinuerlig tillgång till elektricitet bör du skaffa ett reservelssystem, såsom UPS. Även i andra fall där kontinuerlig tillgång till el är en nödvändighet, lönar det sig att överväga anskaffning av ett reservelssystem. Bland annat på lantgårdar kan ett aggregat eller en traktordriven generator komma ifråga. Du kan läsa mer om hur man använder ett reservelsaggregat i elnätet på länken uppe på sidan.

Vad orsakar elavbrott?

Elavbrott orsakas främst av naturförhållanden som storm, åskväder och snö som samlas på träden. Även grävarbeten eller smådjur kan vara orsaken till elavbrott. Ibland måste elen stängas av för planerade underhålls- och reparationsarbeten på elnätet. Det är inte alltid som elavbrottet orsakas av störningar i elleveransen utan orsaken kan också vara att det har gått en säkring eller uppstått fel i någon elapparat hos kunden.

När elen återinkopplas uppstår det alltid spänningstoppar. CE-märkta apparater bör tåla normala momentana spänningstoppar som förekommer i samband med elavbrott. Apparaterna bör testas för detta innan de släpps ut på marknaden. Fastighetsägaren ansvarar för överspänningsskydd inom sitt interna nät.

Korta elavbrott, dvs. så kallade blinkningar

Blinkningar är korta elavbrott som orsakas av skyddet i medelspänningsnätet. Med skyddet försöker man undvika långvariga elavbrott. Då ett fel uppstår i elnätet försöker skyddssystemet att avbryta eldistributionen automatiskt och sedan slå på den igen efter en kort stund. Primärt försöker systemet att slå på elen inom en sekund men ifall felet består gör systemet ett nytt försök om några minuter.

Då man upptäckt och lokaliserat ett fel försöker man att avskärma det genom att koppla om nya grenar i elnätet och slå på eldistributionen utan att använda den gren som skadats. Under denna process kan det därför uppstå flera korta “blinkningar”.

Framförallt under våren och hösten orsakas blinkningar av stora fåglar som flyger in i elnätet, åska eller grenar som flyger med vinden. Under vintern kan de orsakas av tunga snölaster. Med hjälp av det automatiska skyddssystemet strävar man efter att undvika längre elavbrott, eftersom de flesta störningar upphör under en omkoppling.

Hur vi minskar antalet fel

Automatiken i elnätet gör att man kan minska antalet fel som ger upphov till långa strömavbrott. Då det uppstår fel gör automatiken en så kallad återinkoppling, varvid strömmen avbryts för att sedan kopplas in på nytt. Det gör att avbrottet minimeras till att pågå från under en sekund upp till högst några minuter.

Vid längre strömavbrott minskas längden och omfattningen på avbrottet med hjälp av fjärrstyrda enheter som installerats i nätet. Med hjälp av fjärrstyrningen kan problemområdet begränsas och så många kunder som möjligt kan få tillbaka elektriciteten. Övriga kunder får elektriciteten tillbaka efter att en elektriker har åtgärdat felet.

Video: Se hur vi återställer elen i avbrottssituationer. (Endast på finska)