Kom och jobba hos oss

Dina blivande arbetskamrater

Dina blivande arbetskamrater

Den positiva energin håller Finland igång. Hos oss vid Caruna arbetar över 270 experter inom området för elöverföring. Var och en har sitt eget speciella kompetensområde, men vi alla delar en gemensam målsättning: Vi vill erbjuda finländarna välfungerande elanslutningar och trevliga stunder i vardagen. Vårt bolag är en föregångare som utvecklar elnätet kontinuerligt till förmån för våra kunder och hela samhället.

Läs mer om Tiias historia: Ett supertrevligt team gör mitt arbete roligt!

Då jag började arbeta vid kundtjänsten ungefär ett drygt år sedan, var jag lite pirrig i magen eftersom jag inte alls kände till tekniken från förut. Tack vare schyssta chefer, en gedigen skolning och mycket praktiskt arbete lärde jag mig snabbt hur eltekniken fungerar och hur branschen ser ut. Bara man har viljan och intresset går det att lära sig precis vad som helst faktiskt!

Vårt kundtjänstteam består av toppen arbetskamrater: jag jobbar ihop med människor i olika ålder och med olika bakgrund men med en fin känsla för teamarbete. Alla uppmuntrar och stöder varandra här. Vi har en stark gruppanda och folk är alltid beredda att hjälpa till ifall man själv behöver hjälp med något. Det är riktigt roligt att varje morgon ta sig till jobbet då man vet vilket team som väntar en på kontoret.

Vid Caruna finns det en vilja att stöda personalens utveckling och man blir uppmuntrad att prova på nya saker. Då jag själv beslöt att studera till merkonom vid sidan om jobbet, fick jag mycket stöd och uppmuntran av min chef. Jag har även vid olika tillfällen fått en chans att prova på mina teamkamraters arbetsuppgifter, och på det sättet har jag fått en chans att lära mig ännu mer.

Tiia Turunen, Teknisk rådgivning

Vårt team vid Carunas kundtjänst står konsumenter till hjälp både per telefon och via e-post. En rådgivare kan under en och samma dag få tiotals e-postmeddelanden och samtal. Kunder ställer oss ofta frågor som berör t.ex. när nya anslutningar kopplas på, hur fjärravläsbara mätare fungerar eller hur den egna elförbrukningen ser ut.

Läs mer om Sebastians historia: Carunas företagskultur stöder ett modigt sätt att prova på nya saker

våra nätprojekt har som syfte att lägga en plan för hur elöverföringsnätet ska se ut för finländare i framtiden, vare sig det är frågan om de krav fristående hus eller hela industrianläggningar ställer på nätet. I det här yrket kommer man åt att kika in i en kristallkula: eventuellt kommer allt vanligare fenomen som elbilar och smarta hem att radikalt förändra samhällets behov gällande elöverföring redan under kommande decennium.

Jag har nöjet att arbeta med en grupp mycket mångkunniga människor: jag har dagligen kontakt med t.ex. Carunas experter för system och nättjänster. Så länge man har en brinnande iver att ta reda på hur allt fungerar, klarar man sig utmärkt i mitt yrke: det går inte att ha kunskap om allt med en gång, men det är möjligt att lära sig vad som helst! 

Caruna främjar en arbetskultur som uppmuntrar till att modigt prova på saker och utveckla idéer. Ända upp på vår ledningsnivå finns det ett stöd för nya idéer och utvecklingen av dem – och misslyckanden döms inte, utan istället vet vi att man lär sig av dem. Jag känner faktiskt inte till någon annan arbetsplats där man tar så väl hand om sina arbetstagare som hos oss. 

Sebastian Ahlnäs, Projektchef

Enheten för Carunas förmögenhetsförvaltning har som ett av sina ansvarsområden, att fundera över hur framtidens elnät ska se ut. Genom nätanalyser reder vi ut nätets nuvarande tillstånd och framtida behov. Vi planerar bl.a. strategiskt på vilket sätt det vore bäst att reparera nätet så att vi får ett ännu mer vädersäkert nät i framtiden.

Läs mer om Kalles historia: Några tråkiga dagar finns inte!

I och med att jag år 2010 arbetade här som sommarpraktikant medan jag studerade till elingenjör vid en yrkeshögskola, kom jag att stanna kvar. I ett senare skede blev jag erbjuden en möjlighet att vid sidan om mitt arbete utbilda mig till diplomingenjör vid Aalto-universitetet, där jag gjorde mitt slutarbete om utveckling av elnät som tema. Då jag efter en tid blev erbjuden en chefspost tog jag med iver tillfället i akt eftersom jag tycker det är väldigt intressant att få jobba ihop med olika slags människor och se hur ett team bildas och fungerar.

Det mest inspirerande med mitt praktiska arbete är att jag får fatta väldigt självständiga beslut. Jag har relativt fria händer att själv bygga upp min arbetsdag eller arbetsvecka. Jag hjälper de andra i mitt team, träffar entreprenörer, ordnar utbildning och följer med kostnader och tidtabeller för våra projekt. Den röda tråden i allt vi gör är att fortsatt få elavbrotten att minska in antal då leveranssäkerheten av el till våra kunder ökar i ständig takt.

Caruna har en relativt ung arbetsgemenskap och här tar man på ett äkta sätt hänsyn till alla arbetare. För den som har höga ambitioner finns här en mängd möjligheter att avancera. Stämningen hos oss är en salig blandning av expertarbete och avkopplande frihet. Därför känns det riktigt bra att arbeta här!

Kalle Sato, Anskaffningschef, Investeringsprogram

Anskaffningschefen vid Caruna ansvarar för verkställandet av investeringsprogram inom det egna ansvarsområdet. Teamet vid Carunas avdelning för investeringsprogram består av sju projektingenjörer, till vars arbetsuppgifter hör att hantera samarbete med entreprenörer i anknytning till enskilda investeringsprojekt, samt att följa med tidtabeller, ekonomin, kvaliteten och arbetarskyddet under projektens gång.

Läs mer om Kajs historia: Det är fullständigt OK att gå upp till vår verkställande direktör och snacka med honom vid kaffeautomaten

Som teamledare vill jag försäkra mig om att det råder rätt slags atmosfär och rätta omständigheter för ett lyckat samarbete. Teamet hanterar kundernas beställningar, styr fältarbete och erbjuder sakkunskap till entreprenörer och kunder. Våra entreprenörer är de som tar emot våra beställningar och utför alla nödvändiga arbeten ute på fältet, t.ex. hanterar de våra olika nätprojekt och sköter de om att koppla anslutningar.

Mitt arbete kräver att jag håller mycket kontakt med folk, och därför tycker jag att det är viktigt att vara utåtriktad och att kunna handskas rätt med teamarbete. Koordineringsförmåga och talang för att organisera saker, är även ett plus. Jag fungerar som kontaktperson mellan dels personal på Caruna och dels våra entreprenörer, och därför måste jag kunna förstå hur vardagen ser ut för båda parterna. Jag är egentligen inte specialist på ett bestämt område men jag har en förståelse och ett tillräckligt intresse för flera olika saker, och därför har jag lätt att arbeta ihop med olika experter.

Jag uppskattar Carunas organiska organisationsmodell med låg formalitet. Här hos oss är det fullständigt OK att gå upp till vår verkställande direktör och snacka med honom vid kaffeautomaten. Här finns ingen onödig byråkrati. Som Finlands största elöverföringsbolag är Caruna på vågtoppen inom branschen, och det syns i allt vi alla här på Caruna gör. Var och ens attityd och initiativ är drivkrafter som gör det möjligt att prova på mycket varierade uppgifter hos oss.

Kaj Storås, Kundchef

Kundenheten ansvarar för Carunas alla kundkontakter medan enheten för nättjänster upprätthåller den direkta kontakten med kunder, entreprenörer och Carunas övriga enheter. Teamet vid kundenheten består av sammanlagt 17 kreativa sakkännare, var och en av dem tillhör de absoluta experterna på sitt område och inom sin bransch.

Läs mer om Tomis historia: Under stormiga dagar arbetar vi på vädrets villkor

Mitt arbete är osynligt för de flesta – ända tills det uppstår ett problem. Under lugna dagar koncentrerar vi oss på att övervaka nätets funktioner och nätinvesteringsprojekt samt underhållsarbeten. Vi har hand om omkopplingar eller uppehåll i elöverföringen som krävs för att vi ska kunna genomföra pågående arbeten.  Då det blåser upp till storm, arbetar vi på vädrets villkor: vi försöker avgränsa felet till ett så litet och begränsat område som möjligt, larmar arbetsgrupper och skickar dem ut på fältet och utför undantagskopplingar och reparerar fel.

I mitt arbete är det med andra ord viktigt att kunna arbeta under press och lugnt kunna fatta noga övervägda beslut då det brådskar. Säkerhet – både för våra kunder och elmontörer – är alltid det som är viktigast för oss. Under hektiska dagar är jag helt fast i mitt arbete men då arbetsdagen når sitt slut tar jag inte jobbet med mig hem, utan istället tar personalen för följande skift över där jag avslutar.

Jag har lagt märke till att iver är något som belönas på Caruna. Jag har haft tillfälle att utföra varierade och behagliga arbetsuppgifter på olika håll inom vår organisation och därmed har jag lärt mig mycket nytt och nyttigt om både mitt arbete och mig själv. Finlands största elöverföringsbolag erbjuder sin personal en mängd möjligheter – det gäller bara att själv ta tillfället i akt!

Tomi Laukkanen, Driftsingenjör

Teamet som jobbar vid Carunas driftcentral ansvarar för nätets övervakning, styrning och säkerhet. I kontrollrummet finns det personal dygnet runt med hjälp av en personal som arbetar i tre skift. Då det uppstår en störning i elöverföringen, reder vi ut den bakomliggande orsaken och utför undantagskopplingar och skickar iväg ett team som åtgärdar problemet. Vi strävar alltid till att kunden inte ska behöva bli utan el, inte ens i utmanande situationer.

Läs mer om Anssis historia: Bäst är det att ha ett starkt kunnande inom allmän IT – och en förmåga att vid behov kunna sätta sig in i fall som kräver specialkunskaper

Jag är diplomingenjör i datateknik men jag har varit med om att jobba med en mängd olika slags arbeten inom IT-sektorn – med allt ifrån programutveckling till systemarkitektur. Under mina dryga sju år vid Caruna har jag haft tillfälle att utveckla och utöka mitt kunnande i olika roller vilket har bidragit till att göra min vardag på jobbet väldigt intressant.

Vi har ett toppen team, där var och en bistår teamet med sina egna starka sidor och färdigheter. Jag tycker det är bäst att ha en gedigen allmänbildning inom IT och en förmåga att vid behov sätta sig in i specialfall och att kunna anamma de specialkunskaper som då behövs. Det är naturligtvis även nödvändigt att känna till elöverföringsbranschen med dess särdrag och själva företagets verksamhetsmodeller, men dem blir man bekant med då man jobbar vid Caruna! Utöver ett rent tekniskt IT-arbete håller vi mycket på med att skapa idéer och vi är direkt delaktiga i utvecklingen av Carunas affärsverksamhet.

Vi utvecklar våra verksamhetsmetoder hela tiden: vi vill vara både effektiva och flexibla. Hos oss är det lönsamt att vara flitig och öppen – och det skadar aldrig med en nypa humor heller. Vi jobbar hårt men med ett team som vårt ser vi även till att vi har det roligt.

Anssi Pitkänen, Servicechef, IT Infrateamet

Carunas IT-infrateam ser till att vår datateknik fungerar – från telefoner till servrar, arbetsstationer och datatrafiknät. Därtill utvecklar och upprätthåller IT-infrateamet olika datasystem samtidigt som enheten löser frågor gällande stöd och rådger användare. Då Carunas interna IT-infrasystem fungerar som det ska, kan alla i lugn och ro koncentrera sig på sina arbetsuppgifter och att hjälpa våra kunder.