Vi sprider positiv energi.

Information till dig som flyttar

Så här gör du ett ny elavtal till ditt nya hem!

Carunas verksamhet styrdes i allt högre grad av en tillförlitlig elförsörjning och ökad säkerhet under 2016

Pressmeddelande 20.3.

Caruna undersöker sina kunders önskemål och förväntningar i syfte att utveckla sin prissättning, sina produkter och tjänster.

Kundmeddelande 13.4.

Ny elanslutning till nytt hushåll

Att bygga ett nytt hem tar tid. Flera arbetsskeden ska planeras i god tid för att allt tillslut ska gå rätt till.

Dina blivande arbetskamrater

Bekanta dig med oss som jobbar på Caruna!

Carunas energiuppföljningstjänst

Undersök hur du förbrukar el - ta i bruk energiuppföljningstjänst!

Prissättning och priskontroll av elöverföringen

Då priset på elenergi är lågt reagerar många lätt på att elöverföringsavgiften verkar stor. Men vad allt ingår egentligen i denna avgift, och hur övervakas elöverföringspriserna?