Vi sprider positiv energi.

Information till dig som flyttar

→ Beställ ny elanslutning

Caruna planerar ett omfattande nätförbättringsprojekt i Sydvästra Finland och Satakunta

Pressmeddelande 16.5.

Fem tips med tanke på elavbrott orsakade av åskväder

Kundmeddelande 11.7.

Carunas energiuppföljningstjänst

När du vet hur mycket du förbrukar och när, kan du ändra på dina vanor och invänta en mindre elräkning. Ta i bruk energiuppföljningstjänst!

Dina blivande arbetskamrater

Bekanta dig med oss som jobbar på Caruna!

Caruna Sähkövahti

Caruna Sähkövahti skickar dig meddelanden om både planerade avbrott pga. arbete eller överraskande elavbrott.

Prissättning och priskontroll av elöverföringen

Då priset på elenergi är lågt reagerar många lätt på att elöverföringsavgiften verkar stor. Men vad allt ingår egentligen i denna avgift, och hur övervakas elöverföringspriserna?