Vi sprider positiv energi.

Nya elfaktura

Din elfaktura har förnyats. Läs mer om förändringen.

Information till dig som flyttar

Gör ett elavtal till din nya bostad minst två veckor innan flyttningsdagen. Du kan själv välja vem du vill köpa din el av.

I oktober och november röjer Caruna trädbestånd längs med ellinjer i Esbo och Kyrkslätt

Kundmeddelande 9.10.

Ersättningar för elavbrott och skador

Vi betalar ersättning för ett sammanhängande elavbrott som varat över 12 timmar automatiskt.

Dina blivande arbetskamrater

Bekanta dig med oss som jobbar på Caruna!

Ersättning av elnätets luftledningar med markkablar frigör årligen mer än 1 000 hektar mark till nyttobruk

Pressmeddelande 31.10.

Caruna Sähkövahti

Caruna Sähkövahti skickar dig meddelanden om både planerade avbrott pga. arbete eller överraskande elavbrott.