Vi sprider positiv energi.

Information till dig som flyttar

Så här gör du ett ny elavtal till ditt nya hem!

Europas investeringsbank har beviljat ett lån till Caruna för verkställningen av nätförbättringsprojekten

Pressmeddelande 11.1.

God solenergi!

Kundmeddelande 9.1.

Carunas energiuppföljningstjänst

Undersök hur du förbrukar el -ta i bruk energiuppföljningstjänst!

Dina blivande arbetskamrater

Bekanta dig med oss som jobbar på Caruna!

Blankett för allmänna uppgifter