Vi sprider positiv energi.

Energiuppföljning

I energiuppföljningstjänsten ser du din elförbrukning även med en timmes noggrannhet.

Carunas nätförbättringsprojekt framskrider i Birkaland och Kajanaland

Pressmeddelande 15.1.

Stormen närmar sig – så här förbereder vi oss hos Caruna

Artikel 8.12.

Nya elfaktura

Din elfaktura har förnyats, läs mer!

Bekanta dig med oss som jobbar på Caruna!

Caruna Sähkövahti skickar dig meddelanden om både planerade avbrott pga. arbete eller överraskande elavbrott.

Ersättningar för elavbrott och skador

Vi betalar ersättning för ett sammanhängande elavbrott som varat över 12 timmar automatiskt.