Vi sprider positiv energi.

Ersättningar för elavbrott och skador

Vi betalar ersättning för ett sammanhängande elavbrott som varat över 12 timmar automatiskt.

Caruna Sähkövahti

Caruna Sähkövahti skickar dig meddelanden om både planerade avbrott pga. arbete eller överraskande elavbrott.

Caruna röjer områden med hjälp av helikopter i skärgårdsområdet mellan Hangö och Ingå 11.9.—13.10.

Kundmeddelande 8.9.

Nya elfaktura

Din elfaktura förnyas snart. Läs mer om förändringen.

Dina blivande arbetskamrater

Bekanta dig med oss som jobbar på Caruna!

Caruna förnyar sitt ledningssystem

Pressmeddelande 22.9.

Prissättning och priskontroll av elöverföringen

Då priset på elenergi är lågt reagerar många lätt på att elöverföringsavgiften verkar stor. Men vad allt ingår egentligen i denna avgift, och hur övervakas elöverföringspriserna?