Miten säästän energiaa?

Sähkömittari

Ilmoita mittarilukema >

Sähkömittarin lukeminen

Lähes jokainen sähkömittari Suomessa on etäluettava. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mittarilukemia ei tarvitse ilmoittaa erikseen, vaan ne saadaan tiedonsiirtoyhteyden avulla toimitettua mittarilta aina Carunan järjestelmiin. Etäluennan myötä myös laskutus perustuu ajantasaiseen sähkönkäyttöön.

Katkaise sähkö mittarista poissaolon ajaksi

Jos haluat varmistua siitä, että kaikki sähkölaitteesi on kytketty pois päältä poissaolosi ajaksi, katkaise virta sähkömittarin O-painikkeesta. Älä katkaise virtaa asunnon pääkytkimestä. Näin toimimalla varmistat, että sähkömittarin tiedonsiirtoyhteys toimii edelleen, ja saamme mittarilta tiedon muun muassa mahdollisista sähkökatkoista. Saat myös ajantasaiseen sähkönkulutukseen perustuvan laskun. Sininen merkkivalo osoittaa että sähköt on katkaistu. Tiedonsiirtoyhteys kuitenkin säilyy. Valo sammuu, kun kytket sähköt päälle I-painikkeesta. Sähkötöiden, kuten sulakkeen vaihdon ajaksi sähköt katkaistaan sähköturvallisuuden mukaisesti edelleen asunnon pääkytkimestä.

Mittarin vaikutus yösähköön ja sähkölaitteiden ohjaukseen 

Yösähköä käyttävien laitteiden, esimerkiksi lämminvesivaraajan ja varaavan lattialämmityksen automaattisia kytkentäaikoja porrastetaan yösähkön alkamisajan ja puolenyön välille. Näin vältetään tilanne, jossa kaikki sähkölaitteet kytkeytyvät yhtäaikaisesti päälle ja aiheuttavat tarpeetonta kuormitusta sähköverkkoon. Tämän vuoksi "releen napsahdus" ei tarkoita yösähköajan alkamista.

Sähkölaitteiden kytkentäajan ryhmä (kuormanohjausryhmä) löytyy sähkömittarista. Paina vaihtopainiketta kunnes näyttöön tulee teksti "RELE". Tekstin perässä oleva numero kertoo, mihin ryhmään kytkentäaika sijoittuu. Tämä toiminnallisuus on käytössä kaikilla, jotka käyttävät yö- tai kausisähköä ja sähkömittarille on kytketty ohjattavia sähkölaitteita. Katso sähkölaitteiden kytkentäajat sivun alalaidan liitteistä.

Kuormanohjausryhmien muutos Caruna Espoo Oy:n alueella

Yhtenäistämme Yö-, Kausi- ja Tehotuotteidemme aikajaottelua 1.3.2016 alkaen. Muutoksesta johtuen päivitämme myös kuormanohjausryhmien alkamisajat.

Jos kuormanohjauksesi on aiemmin käynnistynyt klo 21, se käynnistyy jatkossa tuntia myöhemmin eli klo 22. Tekninen muutostyö tehdään helmikuun aikana. Kuormanohjauksesi saattaa siksi käynnistyä uuden alkamisajan mukaisesti jo helmikuun puolella, tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta helmikuun laskutukseen. Kuormanohjausryhmät ja niiden uudet alkamisajat löydät sivun alareunan liitteestä.

Kuormanohjausryhmien muutos koskee Caruna Espoo Oy:n aluetta. Caruna Espoo Oy toimii Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Joensuussa.

Tietoa keskittimestä ja tiedonsiirrosta

Keskittimet, jotka keräävät tietoa sähkön käyttötiedosta, asennetaan ulkotiloihin tai kellareihin jotta niitä pystytään huoltamaan vapaasti. Etäluettavat sähkömittarimme lähettävät tiedot sähköverkkoa pitkin (PLC-tekniikka) keskittimille, joista tiedot lähetetään mobiiliverkossa (3G/GPRS) eteenpäin kerran vuorokaudessa. Mittarit eivät siis lähetä tietoa mobiiliverkossa suoraan. Mittarit ja keskittimet toimivat asetettujen standardien mukaisesti sähköverkkoyhtiöiden käyttöön tarkoitetulla taajuuksilla.

Sähkömittarit ja keskittimet ovat EMC-standardin (Electromagnetic compatibility, sähkömagneettinen yhteensopivuus) mukaisia. Standardin mukaiset sähkölaitteet eivät saa häiriintyä eivätkä häiritä muiden laitteiden toimintaa sähköisesti tai sähkömagneettisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että sähkömittari ei häiritse esimerkiksi sydämentahdistimen toimintaa.

Säteilyturvakeskus STUK on julkaissut internetsivuillaan kodin laitteisiin liittyviä säteilytietoja, joissa käsitellään myös etäluettavien sähkömittareiden aiheuttamaa sähkömagneettista säteilyä. Säteilyturvakeskus on todennut etäluettavat sähkömittarit turvallisiksi käytössä. Lisätietoa aiheesta on saatavissa säteilyturvakeskuksen internetsivuilta.

Kulutustietojen yksityisyys

Keräämme mittareilta saatavat energiankulutustiedot tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tallennamme kulutustiedot sisäisiin järjestelmiimme, joihin ei ole pääsyä kuin sellaisilla työntekijöillämme ja yhteistyökumppaneillamme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät.

Carunan energianseurantapalvelussa sinut tunnistetaan ja sinun on mahdollista tarkastella kulutustietojasi vain sellaisten käyttöpaikkojen osalta, joihin sinulla on tai on ollut sähkösopimus. Käyttöpaikan aikaisempia kulutustietoja, jotka ovat oman sähkösopimuskautesi ulkopuolella  sinun ei ole mahdollista tarkastella. Kulutustiedot siirretään automaattisesti salattuna mittarilta aina järjestelmiimme asti.

Voit tarkastella omia energiankulutustietojasi sähkölaskusta tai reaaliaikaisesta Carunan energiaseuranta -palvelusta. Kulutustietojen seurantapalvelu ja sen taustajärjestelmät ovat läpäisseet tietoturvatarkastuksen, jossa on varmistettu, että kukin asiakas pääsee näkemään vain omat kulutustietonsa.

Näin luet sähkömittaria

A: Pieni tunnus T1 tai T2 kertoo, mikä laskuri on parhaillaan käytössä.

B: Laskulaite vaihtuu painamalla mittarin näytön vaihtopainiketta:

  • T0 näyttää yleissähkön kulutuslukeman, eli kilowattituntien määrän (kWh).
  • T1 näyttää päivä- tai talvipäiväajan kulutuslukeman kaksiaikamittauksessa.
  • T2 näyttää yö- tai muun ajan kulutuslukeman kaksiaikamittauksessa.
  • AIKA näyttää kellonajan.
  • PVM näyttää päivämäärän.
  • TARF näyttää käytössä olevan sähkönsiirtotuotteen, eli tariffin.

C: Kuormanohjausreleen päällä/pois-tilan osoitin.

D: Punaiset valot vilkkuvat kulutuksen mukaan.