Teetän sähkötöitä tai muutoksia tontillani

Liittymiskaapelin muutos

Ilmoita muutostyöstä >

Teen muutoksia liittymiskaapeliin

Liittymiskaapelilla tarkoitetaan liittymissopimuksessa sovitun liittämiskohdan ja pääkeskuksen välistä johto-osuutta. Rakentajana sinun tulee sopia johto-osuuden rakentamisesta haluamasi Tukesin hyväksymän sähköurakoitsijan kanssa.

Kun uusit liittymiskaapelin maakaapeliksi, sähköurakoitsijasi määrittää liittymiskaapelin poikkipinnan koon. Koko määräytyy liittymisoikeutesi mukaan. Sen täytyy kuitenkin olla vähintään 25mm2 alumiinikaapelissa tai 16mm2 kuparikaapelissa.

A: Toimitusraja, B: Asiakkaan pääkeskus, C: Asiakkaan liittymiskaapeli, D: Runkoverkko

Sähkönsiirtoyhtiönä me määritämme tarkemman liittämiskohdan tonttisi rajalle, mutta emme tee muutoksia liittymiskaapeliisi. Jos sen liittäminen sähköverkkoon vaatii yhteensopivaa jatkosta, tämä kuuluu sähköurakoitsijasi tehtäviin. Liittymiskaapelin uusimisen myötä päivitämme samalla liittymissopimuksesi, ja uuden liittymiskaapelin kunnossapitovastuu sekä omistus jäävät sinulle. Mikäli liittymiskaapeli uusitaan, ilmalinjaa ei saa päättää seinälle.

Liittymiskaapelin muutos vaihe vaiheelta