Teetän sähkötöitä tai muutoksia

Liittymiskaapelin muutos

Teen muutoksia liittymiskaapeliin

Liittymisjohdolla tarkoitetaan liittymissopimuksessa sovitun liittämiskohdan ja pääkeskuksen välistä johto-osuutta. Rakentajana sinun tulee sopia sen  rakentamisesta haluamasi Tukesin hyväksymän sähköurakoitsijan kanssa. Kun uusit liittymisjohtosi maakaapeliksi, sähköurakoitsijasi määrittää liittymiskaapelin poikkipinnan koon. Koko määräytyy liittymisoikeutesi mukaan. Sen täytyy kuitenkin olla vähintään 25mm2 alumiinikaapelissa tai 16mm2 kuparikaapelissa.

Sähköurakoitsijanne tilaa liittymiskaapelin kytkennän yleistietolomakkeella.

A: Toimitusraja, B: Asiakkaan pääkeskus, C: Asiakkaan liittymiskaapeli, D: Runkoverkko

Me sähkönsiirtoyhtiönä määritämme tarkemman liittämiskohdan tonttisi rajalle, mutta emme tee muutoksia liittymiskaapeliisi. Jos sen liittäminen sähköverkkoon vaatii yhteensopivaa jatkosta, tämä kuuluu sähköurakoitsijasi tehtäviin. Liittymisjohdon uusimisen myötä päivitämme samalla liittymissopimuksesi, ja uuden liittymisjohdon kunnossapitovastuu sekä omistus jäävät sinulle. Mikäli liittymisjohto uusitaan ilmalinjaa ei saa päättää seinälle.

Liittymiskaapelin muutos vaihe vaiheelta