Näin tuotat oman sähkösi

Oma sähköntuotanto

Haluaisitko tuottaa käyttämääsi sähköä itse?

Nyt se on mahdollista tehdä ekologisesti. Markkinoilla on pieniä uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä sähköntuotantolaitteita ns. mikrotuotantoon ja vähän suurempia tuotantolaitteistoja ns. pientuotantoon. Näiltä sivuilta löydät lisätietoja sähkön mikro- ja pientuotannosta sekä voimalaitoksista, ja yleisohjeet niiden liittämiseksi sähköverkkoon. Huomioithan, että tuotantolaitteiston saa kytkeä sähköverkkoon ainoastaan Carunan luvalla. Samalla varmistamme, että laitteet ja asennukset täyttävät verkkoon kytkemisen tekniset vaatimukset.

Mikrotuotannolla

tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettäviä pieniä sähköntuotantolaitteita, kuten aurinkopaneeleja tai tuulivoimaloita. Tuotettu sähkö käytetään kodin omissa sähkölaitteissa tai sähkölämmityksessä. Laitteiden yhteisteho on enintään 100 kVA.

Pientuotanto

on askel ammattimaisempaan sähköntuotantoon. Pientuotannolla tarkoitetaan kapasiteetiltaan suurempaa tuotantolaitteistoa, kuten useita kymmeniä metrejä korkeaa tuulivoimalaa tai rakennuksen peittävää aurinkovoimalaa. Pientuotannosta saatava sähkön määrä on mikrotuotantoa suurempi. Laitteiston sähköntuotantokapasiteetti on yli 100 kVA, mutta korkeintaan 2 MVA.

Suomen tavoitteena on nostaa uusiutuvan energian osuus 38%:iin kokonaiskulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Tämä edellyttää uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä tuotantotapoja, joihin mikro- ja pientuotanto kuuluvat.

Voimalaitoksissa

on kyse ammattimaisesta toiminnasta ja suurista sähköntuotantolaitoksista, joilla tuotetaan sähköä esimerkiksi teollisuuden käyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi suuret tuulipuistot, jotka voivat koostua useista kymmenistä, 100 metriä korkeista tuulivoimaloista. Tuotantolaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on yli 2 MVA.

Arvioi oman tuotannon hyödyt

Aurinko- ja tuotantolaskuriemme avulla voit testata sähköntuotannosta saatavat hyödyt.

AURINKOLASKURI

  • Syöttämällä laskuriimme tuotantoon liittyvät tiedot, saat arvion omasta sähköntuotannostasi ja sen tuomasta säästöstä sähkölaskuun vuositasolla. Laskurin avulla näet myös sähkön mahdollisen myyntiarvon.
  • Laskelman jälkeen voit halutessasi jättää meille yhteyden­ottopyynnön jos olet kiinnostunut lisätiedoista.
  • Huomioithan, että laskuri antaa viitteellisiä tietoja ja hintoja omasta sähköntuotannosta. Tuotannon liittämisestä ja tuotannon hinnoista sovitaan aina tapauskohtaisesti verkkoyhtiön kanssa.
  • Siirry aurinkolaskuriin >

TUOTANTOLASKURI

  • Syöttämällä laskuriimme tuotantoon liittyvät tiedot, saat arvion omasta sähköntuotannostasi ja sen tuomasta säästöstä sähkölaskuun vuositasolla. Laskurin avulla näet myös, paljonko voit saada tuottoa myymällä sähkösi eteenpäin.
  • Laskuri antaa myös esimerkkihintoja mahdollisista sähköverkon muutoksista ja kertoo omaa tuotantoa koskevista vaatimuksista ja hinnoittelusta.
  • Voit lisäksi halutessasi jättää meille yhteydenotto­pyynnön, jos olet kiinnostunut lisätiedoista.
  • Huomioithan, että tuotantolaskuri antaa viitteellisiä tietoja ja hintoja omasta sähköntuotannosta. Tuotannon liittämisestä ja tuotannon hinnoista sovitaan aina tapauskohtaisesti verkkoyhtiön kanssa.
  • Siirry tuotantolaskuriin >