Arvot ja vastuullisuus

Sidosryhmämme

Suomen suurimpana sähkönsiirto- ja jakeluyhtiönä Carunalla on merkittävä yhteiskunnallinen rooli. Tunnistamme ja arvioimme sidosryhmiemme odotuksia ja pyrimme löytämään tasapainon sidosryhmien erilaisten odotusten välillä.

Carunalla 664 000 yksityis- ja yritysasiakasta, jotka ovat riippuvaisia luotettavasta sähkönjakelusta. Toimitamme asiakkaillemme sähköä mahdollisimman häiriöttömästi, tehokkaasti ja turvallisesti.

Meillä on noin 270 työntekijää, joiden hyvinvoinnista pidämme huolta. Lisäksi työllistämme verkostoinvestointiemme ja kunnossapitotoimiemme kautta moninkertaisen määrän palveluntuottajia ja tavarantoimittajia ja näin tuotamme hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Asiakkaidemme tarpeiden täyttämiseksi rakennamme, huollamme ja kehitämme sähköverkkojamme yhteisymmärryksessä verkkoalueemme kuntien, muiden alueellisten viranomaisten ja maanomistajien kanssa. Teemme yhteistyötä energiatoimialan muiden toimijoiden kanssa. Olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa myös Energiaviraston ja muiden keskeisten valtakunnallisten viranomaisten kanssa sääntely- ja investointiympäristön kehittämiseksi.

Olemme vastuullinen ja vetovoimainen investointikohde sijoittajillemme.