Hinnastot ja sopimusehdot

Tuotannon hinnat

Oman sähköntuotannon hinnat

Tuotannon liittymismaksu

Alle 100 kVA mikrotuotanto voidaan yleensä liittää olemassa olevaan kulutusliittymään eikä tuotantolaitteiston liittämisestä sähköverkkoon aiheudu kustannusta. Jos tuotantolaitteiston koko on enintään 2 MVA, tuotannon liittäminen sähköverkkoon määräytyy tapauskohtaisesti rakentamis- ja liittämiskustannusten mukaan. Yli 2 MVA suuremmissa tuotantolaitoksissa liittymän hinta koostuu liittymän rakentamis- ja liittämiskustannuksista sekä mahdollisesta aluekohtaisesta kapasiteettivarausmaksusta.

Tuotannon verkkopalvelumaksu

Tuotannon verkkoon annon siirtomaksu on 0,62 euroa/MWh (alv 24 %). Jos tuotantolaitoksen generaattorin nimellisteho on yli 1 MVA, oman tuotannon kulutusmaksu peritään itse tuotetusta ja kulutetusta sähköstä (muusta kulutuksesta kuin tuotannon omakäytöstä). Asiakas huolehtii itse liittymiskohtansa loistehon kompensoinnin.

Tuotannon ja kulutuksen mittaus

Caruna vastaa kaksisuuntaisesti verkosta otetun ja verkkoon annetun sähkön mittaamisesta ja toimittaa mittaustiedon myös sähkönmyyntiyhtiölle. Oman tuotannon kulutuksella tarkoitetaan sitä itse tuotetun sähkön määrää, joka myös kulutetaan itse tuotantokohteessa. Oman tuotannon kulutuksen mittaamisesta vastaa asiakas, jos tuotantolaitoksen nimellisteho on yli 100 kVA ja enintään 1 MVA. Mikäli tuotantolaitoksen nimellisteho on yli 1 MVA, oman tuotannon kulutuksen mittauksesta vastaa Caruna. 

Sähkövero- ja huoltovarmuusmaksu

Sähkön tuottajana sinun on selvitettävä sähköverovelvollisuutesi ja maksettava sähkövero tuottamastasi sähköstä. Sähköverovelvollisuus riippuu tuotantolaitoksen nimellistehosta sekä vuosituotannon (kalenterivuosi) määrästä:

  • Alle 100 kVA mikrotuottajat on vapautettu sähköverovelvollisuudesta riippumatta siitä, käyttääkö sähköntuottaja tuottamansa sähkön itse vai myykö hän sen yleiseen jakeluverkkoon.
  • Yli 100 kVA nimellistehoiset, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavat pientuottajat rekisteröityvät sähköverovelvollisiksi oman tuotannon kulutuksen osalta. Veroilmoitus tuotetun sähkön määrästä annetaan Verohallinnolle kerran vuodessa (tammikuussa koko edelliseltä vuodelta), jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa.
  • Yli 100 kVA nimellistehoiset ja yli 800 000 kWh vuodessa sähköä tuottavat ovat sähköverovelvollisia ja toimittavat Verohallinnolle kuukausittaisen veroilmoituksen verollisista ja verottomista toimituksista riippumatta siitä, syötetäänkö tuotettua sähköä jakeluverkkoon vai ei. 

Lisätietoja sähköverotuksesta Verohallinnon sivulta: www.vero.fi.