Hinnastot ja sopimusehdot

Sähköliittymän hinta

Sähköliittymän hinta

Saadaksesi sähköä käyttöösi tarvitset sähköliittymän, jolloin saat oikeuden liittyä sähköverkkoon, sähköt tonttisi rajalle sekä yhden sähkömittarin käyttöösi. Liittymismaksulla katetaan myös jakeluverkon (keski- ja pienjänniteverkko sekä jakelumuuntamot) rakentamiskustannuksia liittämiskohtaan saakka. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa ja se sijaitsee yleensä sähköistettävän tontin tai rakennuspaikan rajalla.

Liittymän hintaan vaikuttavat lisäksi pääsulakekoko (sulakepohja) ja sähköistettävän kohteen etäisyys lähimpään 20 kilovoltin johtoon tai jakelumuuntajaan, eli liittymävyöhyke.

Tarkempia tietoja liittymävyöhykkeiden määräytymisestä näet alta. Sähköliittymien hintatiedot löydät oheisista hinnastoista. Valitse hinnasto sen mukaan, kumman verkkoyhtiön, Caruna Oy:n tai Caruna Espoo Oy:n verkkoalueella käyttöpaikkasi sijaitsee.

Liittymätarjouksen toimitusajat

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse, saat yhteydenoton aikana suullisen liittymätarjouksen useimmista vyöhykehinnoitelluista kohteista, kuten vyöhykkeellä 1 sijaitsevista liittymistä.

Jos sähköverkkoa joudutaan rakentamaan ja vahvistamaan, teemme liittymän hinnasta erillisen laskennan. Tällöin lähetämme sinulle liittymätarjouksen noin viikon kuluessa tilauksesta. 

Laajaa etukäteisselvittelyä vaativissa kohteissa tarjouksemme toimitusaika on yleensä enintään yksi kuukausi. Näihin kuuluvat esimerkiksi vyöhykkeillä 2+ ja 3 sijaitsevat liittymät sekä keskijännite- ja tuotantoliittymät, tai tilanteet, joissa verkkoa joudutaan vahvistamaan pitkiä matkoja.

Vyöhykejaottelu

Sähköliittymien hinnoittelussa on käytössä ns. vyöhykehinnoittelu. Liittymävyöhykkeen määrittää etäisyys lähimpään 20 kilovoltin johtoon tai jakelumuuntajaan.

Kuvasta näet, miten vyöhykkeet jaotellaan ja mihin vyöhykkeeseen liittymäsi kuuluu. Linkeistä kuvan alta voit avata tarkemmat tiedot vyöhykkeistä.

Vyöhyke 1

Vyöhykkeelle 1 kuuluvat liittymät, joissa liittämiskohdan etäisyys rakennetusta 20 kilovoltin johdosta (vesistökaapeleita lukuun ottamatta) on suoraan mitattuna enintään 300 metriä. Taajamien asemakaavoitetun alueen liittymät kuuluvat aina vyöhykkeelle 1. Rantakaava-alueilla sovelletaan etäisyyteen perustuvaa vyöhykehinnoittelua.

Vyöhyke 2

Vyöhykkeelle 2 kuuluvat liittymät, joiden pääsulake on enintään 3x63 A ja joissa liittämiskohdan etäisyys rakennetusta 20 kilovoltin johdosta (vesistökaapeleita lukuun ottamatta) on suoraan mitattuna yli 300 metriä, mutta enintään 600 metriä.

Vyöhyke 2+ (käytössä vain Caruna Oy:n verkkoalueella)

Vyöhykkeelle 2+ kuuluvat liittymät, joiden pääsulake on enintään 3x35 A ja joissa liittämiskohdan etäisyys olemassa olevasta 20 kilovoltin johdosta on suoraan mitattuna yli 600 metriä, mutta enintään 800 metriä olemassa olevasta jakelumuuntamosta. Vyöhykkeen 2+ hinnoittelua ei sovelleta, jos verkkoa ei voida rakentaa tavanomaisin verkostoratkaisuin. Tavanomaisesta poikkeavia tilanteita ovat muun muassa alueella olevat rauta- tai moottoritiet, tehdasalueet sekä vesistökaapeloinnit tai muut vaikeat vesistöylitykset.

Vyöhyke 3

Vyöhykkeelle 3 kuuluvat muut kuin vyöhykkeisiin 1, 2 tai 2+ kuuluvat pienjänniteliittymät. Vyöhykkeellä 3 liittymismaksu on tapauskohtainen. Useamman uuden liittyjän tapauksessa määritellään aluehinta. Yksittäisen uuden liittymän hinta on vähintään 1,6 kertaa (Caruna Espoon alueella 1,2 kertaa) vyöhykkeen 1 liittymismaksu. Aluehinta on vähintään 1,3 kertaa vyöhykkeen 1 liittymismaksu.